Hjem
Sosiologisk institutt
Kontaktreise til Storbritannia

Spennende faglige utvekslingstilbud

Les rapport fra instituttets besøk til University of Essex og University of York

Bilder av University of York og Essex
Foto/ill.:
©tgu

Hovedinnhold

Instituttet gjennomførte i oktober en kontaktreise til Storbritannia. Dette er en populær utvekslingsdestinasjon for utreisende studenter og var derfor et naturlig fokusområde å se nærmere på. Formålet med reisen var ønske om økt kjennskap til utvalgte partnere for slik å forbedre faglig kvalitet i utveksling. Universitetene i York og Essex ble tidlig utpekt som aktuelle kandidater da disse institusjonene er eksisterende partnere i Erasmus+ programmet og har vært attraktive destinasjoner de siste årene. 

Delegasjonen bestod av Prof. Karen Christensen, Prof. Liv Johanne Syltevik og studieveileder for internasjonalisering Adrian Kjær. Delegasjonen var på endags besøk til York og Essex (Colchester) og fikk gjennom møter med instituttene der bedre kjennskap til sosiologimiljøene.

Både York og Essex har sterke sosiologimiljø med mange spennende muligheter for innreisende. Begge partnere tilbyr eksempelvis program med spesialisering i kriminologi og sosialpsykologi. I motsetning til UiB er dette campusuniversitet som gir en helt annen studieopplevelse enn man opplever i Bergen. Det er mulig å reise på utveksling til York og Essex for ett semester (høst/vår) eller for ett helt år.

Klikk på lenken til høyre for å lese hele rapporten.