Hjem
Sosiologisk institutt
Disputas

«Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel».

Onsdag onsdag 7. oktober 2015 disputerer Kristian Mjåland for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel».

Mjåland DISPUTAS

Se Dr. gradspressemeldingen her