Hjem
Sosiologisk institutt
News

Alf Nilsen om Sosiologi i Sør Afrikas Voldelige Demokrati

I det kommende (og siste noensinne) nummeret av Sosiolognytt har Alf Nilsen intervjuet den sørafrikanske sosiologen Karl Von Holdt

sosiologinytt
Intervju i Sosiologinytt

Hovedinnhold

I intervjuet - som ble gjennomført i forbindelse med at Nilsen våren 2015 oppholdt seg som gjesteforsker ved University of the Witwatersrand i Johannesburg - snakker den profilerte sosiologen om utfordringene som knytter seg til å drive sosiologi  etter apartheidregimets fall, forholdet mellom teori fra Nord og teori fra Sør, og mulighetene og utsiktene for en kritisk offentlig sosiologi i Sør Afrika i dag.

Du kan lese intervjuet i sin helhet på Nilsens blogg.