Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Alf Nilsen om Sosiologi i Sør Afrikas Voldelige Demokrati

I det kommende (og siste noensinne) nummeret av Sosiolognytt har Alf Nilsen intervjuet den sørafrikanske sosiologen Karl Von Holdt

sosiologinytt
Intervju i Sosiologinytt

Main content

I intervjuet - som ble gjennomført i forbindelse med at Nilsen våren 2015 oppholdt seg som gjesteforsker ved University of the Witwatersrand i Johannesburg - snakker den profilerte sosiologen om utfordringene som knytter seg til å drive sosiologi  etter apartheidregimets fall, forholdet mellom teori fra Nord og teori fra Sør, og mulighetene og utsiktene for en kritisk offentlig sosiologi i Sør Afrika i dag.

Du kan lese intervjuet i sin helhet på Nilsens blogg.