Hjem
Sosiologisk institutt
Disputas

Naturen er ikke hva den engang var...

Gisle Andersen har levert avhandlingen: «Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)». Han disputerer fredag 20.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Illustrasjon
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Les pressemeldingen her.