Hjem
Sosiologisk institutt
Publiseringspris

Pris for beste engelskspråklige artikkel i 2015

Vegard Jarness, postdoktor ved Sosiologisk institutt, mottok lørdag Norsk sosiologforenings pris for beste engelskspråklige artikkel i 2015 for artikkelen ”Cultural vs Economic Capital: Symbolic Boundaries Within the Middle Class”.

Vegard Jarness
Foto/ill.:
Maude Hansen

Hovedinnhold

Artikkelen er publisert i det prestisjetunge britiske tidsskriftet Sociology og er et viktig innspill i debatten om klasse og kulturelle skillelinjer i samfunnet.

Analysen er basert på Jarness’ undersøkelser av smak, kultur og livsstil i Stavanger, og trekker på kvalitative intervjuer med folk i ulike klasseposisjoner. Artikkelen fokuserer spesielt på interne symbolske skillelinjer i den øvre middelklassen, mellom klassefraksjoner som innehar store volum av henholdsvis kulturell og økonomiske kapital.

Komiteen uttaler at artikkelen er «en fryd å lese» og berømmer den spesielt for å bidra til sosiologisk teoriutvikling gjennom den kreative kombinasjonen av perspektivene til Pierre Bourdieu, Michèle Lamont og Max Weber.

Artikkelen kan leses her (abo):

Sociology, August - 2015