Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Den politiske historien til- og effektene av de nordiske sexkjøpslovene.

PhD Katharina Sass har publisert en artikkel om de nordiske sexkjøpslovene i det renommerte tyske tidsskriftet "Blätter für deutsche und internationale Politik".

www.blaetter.de

Hovedinnhold

Artikkelen har tittelen "Straff kjøperne! Suksessen til de nordiske sexkjøpsforbudene",  og drøfter hvordan reformene ble til - Hvem som kjempet for og i mot, og hva som var argumentene som ble fremmet i prosessen.

For å forstå den langsiktige utviklingen av prostitusjonspolitikken i Sverige og Norge går artikkelen tilbake til prostitusjonsdebattene på 1880-tallet og 1970- og 1980-tallet. Nyere forskning om effekten av lovene blir også drøftet.

Artikkelen tilfører dermed den tyske prostitusjonsdebatten, som for øyeblikket dreier seg mest om effektene av den vidtgående liberaliseringen som ble gjennomført i 2002, et nytt element.  

Hele artikkelen vil være tilgjengelig fra mars måned.