Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel

Den politiske historien til- og effektene av de nordiske sexkjøpslovene.

PhD Katharina Sass har publisert en artikkel om de nordiske sexkjøpslovene i det renommerte tyske tidsskriftet "Blätter für deutsche und internationale Politik".

www.blaetter.de

Main content

Artikkelen har tittelen "Straff kjøperne! Suksessen til de nordiske sexkjøpsforbudene",  og drøfter hvordan reformene ble til - Hvem som kjempet for og i mot, og hva som var argumentene som ble fremmet i prosessen.

For å forstå den langsiktige utviklingen av prostitusjonspolitikken i Sverige og Norge går artikkelen tilbake til prostitusjonsdebattene på 1880-tallet og 1970- og 1980-tallet. Nyere forskning om effekten av lovene blir også drøftet.

Artikkelen tilfører dermed den tyske prostitusjonsdebatten, som for øyeblikket dreier seg mest om effektene av den vidtgående liberaliseringen som ble gjennomført i 2002, et nytt element.  

Hele artikkelen vil være tilgjengelig fra mars måned.