Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Om hverdagsliv i Nav-mottak

Kjetil G. Lundberg (UniReseach Rokkansenteret) og Liv Johanne Syltevik (Sosiologisk institutt) har publisert en artikkel i Journal of Organizational Ethnography om hverdagslivet på NAV-mottak.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

I artikkelen “Everyday interaction at the front-line. The case of the Norwegian all-in-one bureaucray” publisert i Journal of Organizational Ethnography bruker forfatterne en etnografisk tilnærming til en sentral, men  sjeldent studert sosial arena i velferdsstaten – nemlig publikumsmottakene i lokale NAV-kontor.   

Artikkelen utforsker hva slags arena dette er, og setter arenaen i sammenheng med sentrale utviklingstrekk i velferdsstaten som organisatoriske endringer, digitaliseringsprosesser, aktiveringspolitikk og ideer om brukerorientering.

Les artikkelen i Journal of Organizational Ethnography volume 5, issue 2