Hjem

Utdanning

Årsstudium

Tysk, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar8
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i tysk!

Studiet ditt startar i januar 2018 (veke 2). Du treng berre å takke ja til studieplassen din hos Samordna opptak og møte til studiestart i januar. Tid og stad for informasjonsmøta i januar finn du på nettsidene våre frå 1. desember.

Dersom du ønsker å ta emne i andre fag hausten 2017, er du velkommen til å gjere det. Då finn du orienteringsmøte for emne du vil ta ved å gå inn på emnesidene og vidare følgje lenka til Timeplan.

Du finn meir ellers informasjon om studiestarten på Ny student-sidene våre .

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Infosenteret ved HF, eller sende en e-post til studierettleiar@hf.uib.no.

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i tysk er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer grammatikk, lydlære, språkmeistring, språkhistorie, kulturkunnskap og litteraturkunnskap. Eit seks veker langt kurs i Tyskland inngår i studiet.

NB: Studiet startar i januar.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld fire emne, kvart emne er på 15 studiepoeng. Du startar studiet om våren, og tar to emne kvart semester.

Vår
TYS111 - Grunnemne i tysk språk I
TYS112 - Tyskspråkleg kultur

Undervisninga i delar av TYS111 og TYS112 vil bli lagd til Universitetet i Kiel.

Haust
TYS113 - Grunnemne i tysk språk II
TYS114 - Tyskspråkleg litteratur

Merk at det kjem endringar i studiet. Følgjande plan blir gjeldande frå og med hausten 2018: 

Vår
TYS105 Grunnemne i tysk språk I, V, (10 stp.)

TYS106 Tyskspråkleg kultur, V, (10 stp.)

TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap, V, (10 stp.)

Haust

TYS115 Grunnemne i tysk språk II, H, (10 stp.)

TYS116 Tyskspråkleg litteratur, H, (10 stp.)

SEK100 Samanliknande europeiske kulturstudium, H, (10 stp.)

Kontakt studierettleiar@if.uib.no om du har spørsmål

Årsstudium, tysk (krav 60 SP)
Årsstudium, tysk, emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–42
TYS112Tyskspråkleg kultur151–42
TYS113Grunnemne i tysk språk II 151–43
TYS114Tyskspråkleg litteratur151–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i tysk krev gode forkunnskapar i språket. Viktig: Studentar utan nødvendige forkunnskapar må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Tysk

Årsstudium i tysk
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184244

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)