Hjem

Pedagogikk, master, 2 år

I eit samfunn som krev kontinuerleg utvikling og utdanning er kunnskap om pedagogikk stadig meir relevant. Ein mastergrad i pedagogikk gir deg innsikt i korleis menneske lærer, kommuniserer og deler kunnskap.
 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk

Pedagogikk, pedagogiske prosessar og teori blir stadig meir relevant i eit samfunn som krev kontinuerleg utvikling og utdanning innan alle sektorar og bransjar. Ein mastergrad i pedagogikk gir deg ein allsidig bakgrunn og kompetanse som kvalifiserer til mange ulike jobbar.  

På masterstudiet diskuterer vi spørsmål som: 

 • Kva er kunnskap?  
 • Korleis lærer me?  
 • Kva skal skulen sikte mot? 

Studiet gir deg høg kompetanse i kunnskapsutvikling og læringsprosessar. Du lærer om samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar, og får innsikt i korleis menneske lærer, kommuniserer og deler kunnskap. 

Jobb

Med ein master i pedagogikk er du kvalifisert til ei rekkje stillingar i kommune, stat, frivillige organisasjonar eller bedrifter, til dømes: 

Med ein mastergrad i pedagogikk kan du søke opptak til forskarutdanning (ph.d.).

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia. 

Oppbygging  

Emna i kursdelen leier fram til arbeidet med masteroppgåva. Du kan velje blant ulike emne ettersom kva som passar interessene dine og etter kva tema du vel for masteroppgåva.  

Første semester 

 • PED311 Pedagogisk filosofi (15 studiepoeng) 
 • PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 studiepoeng) 

Andre semester 

 • PED312 Forskingsmetode (15 studiepoeng) 
 • PED314 Fordjuping og prosjektplan (15 studiepoeng)

Tredje og fjerde semester 

 • PED395 Masteroppgåve i pedagogikk (60 studiepoeng)

Du kan enten skrive masteroppgåve basert på ei problemstilling lagt fram av fagmiljøet ved det psykologiske fakultet, eller eit tema du vel sjølv. Du får tildelt ein rettleiar som vil hjelpe deg å finne riktig innretning på oppgåva, og hjelpe deg undervegs i skrivinga.

Se hele studieløpstabellen

Studiekvardag 

Vi har eit godt fagmiljø og studiemiljø.  

Gjennom studiet lærer du pedagogisk forskingsarbeid, og korleis planlegge, vurdere, analysere og leie pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.  

Eit særpreg ved masterstudiet i pedagogikk ved Universitetet i Bergen er at fagleg profil og undervisning er prosessorientert.   

Studiet er bygd opp av følgande element:  

 • forelesingar 
 • seminargrupper 
 • sjølvstudium  
 • arbeid med masteroppgåve 

Til vanleg brukar du 8 timar i veka på undervisning. Resten av tida brukar du på sjølvstudium. Du kan òg velje å vere med i en forskargruppe.

Kva lærer eg 

Etter fullført mastergrad kan du: 

 • Nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant  
 • Formidle og analysere faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar  
 • Gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer  

Les heile lista med læringsutbyte.

Utveksling 

Du kan ikkje reise på utveksling i dette studiet.

Praktisk informasjon

Grad:
Master i pedagogikk
Studiepoeng:
120
Studiestart:
Haust

Les heile studieplanen

 

Meir informasjon

Phone 
55 58 27 10