Hjem
Senter for vitenskapsteori

Forskningsintegritet i Norge (RINO)

I dette prosjektet kartlegges utbredelsen av, holdninger til, og kunnskap om uredelige og diskutable forskningspraksiser i den Norske UH- og instituttsektoren. Videre søkes innsikt i hvordan ulike institusjoner promoterer forskingsintegritet, og hvilke systemiske forhold som kan bidra til å styrke forskningsetisk kultur i institusjonene.

illustrasjon
Foto/ill.:
iStock

Link til prosjektets websider: www.uib.no/nb/rino