Hjem
Senter for vitenskapsteori
Workshop

"Mål byen din" – forskningsprosjekt om klimaendringer i Bergen

Hva betyr klimaendringene for Bergen? Og hva kan du som innbygger bidra med for å hjelpe forskerne til å forstå mer av lokale klimaendringer?

Bryggen - bergen
Bryggen in Bergen is one of the sites vulnerable for climate changes
Foto/ill.:
Magnus Vabø

Hovedinnhold

21. juni 2018 starter prosjektet "Mål byen din" i Bergen – og du kan delta!

Vi ønsker å finne ut: Er årstidene i Bergen i ferd med å endres på grunn av klimaendringer? Vi ønsker også å finne ut hvilke deler av Bergen og omegn som er varmest, tørrest, kaldest og så videre. Ved slik måling over tid håper prosjektet å kunne bidra til at Bergen Kommune sammen med Universitetet i Bergen vil bedre kunne planlegge for klimaendringer og også kunne identifisere hvor endringene er størst og hvor tiltak dermed haster mest. ‘Mål byen din’ er initiert av Universitetet i Bergen, men det er innbyggerne av byen som vil lede prosjektet. Deltakelse er gratis og ingen forkunnskaper er nødvendig.

Vi vil gjerne ha med innbyggere fra alle deler av befolkningen, og i alle aldre. Vi inviterer til  workshop i Thormøhlensgate 41 der alle interesserte kan delta. På denne workshopen kan du få hjelp til selv å bygge din egen værstasjon. Etter workshopen vil værstasjonen være klar til å sende data til vårt nettverk og sende informasjon om temperatur og luftfuktighet til vår nettside, i tillegg til lokasjonen av værstasjonen via GPS. Denne første workshopen er ment for voksne, men barn og ungdom som får hjelp av en voksen er også velkomne. Data fra alle værstasjonene vil være tilgjengelig på vår nettside og en vil kunne lage et live vær-kart over Bergen.

Som deltaker kan du selvsagt til enhver tid kunne laste ned dine egne data, og du kan trekke deg som deltaker når som helst uten å oppgi grunn. Vi vil svært gjerne ha flere med på laget, ditt bidrag er viktig for at klimaforskning skal gi nytte i nærmiljøet. Ønsker du å delta kan du sende en e-post til prosjektleder Scott Bremer (scott.bremer@uib.no) eller bare møte opp på workshopen 21. juni.