Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsformidling

Usikkerhet i forskningen sett fra beslutningstakeres side

Ny forskningsformidling fra MAGIC-prosjektet om hva som skjer når det er stor usikkerhet rundt samfunnsspørsmål og forskningen ikke kan gi entydige svar.

Uncertainty in Science: The Policy-Maker's Perspective

Produsent:
Frode Ims, UiB

Hovedinnhold

I videoen spør forsker Zora Kovacic fra MAGIC-project beslutningstakere fra European Environment Agency hvordan forskning brukes som beslutningsgrunnlag i utforming av politikk.

Hva skjer når forskningen ikke gir entydige svar?