Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsformidling

Usikkerhet i forskningen: sett fra beslutningstakeres side

Ny forskningsformidling fra MAGIC-prosjektet om hva som skjer når det er stor usikkerhet rundt samfunnsspørsmål, og forskningen ikke kan gi entydige svar.

Uncertainty in Science: The Policy-Maker's Perspective

Produsent:
Frode Ims, UiB

Hovedinnhold

Forsker Zora Kovacic fra MAGIC-project spør beslutningstakere fra European Environment Agency hvordan forskning brukes som beslutningsgrunnlag i utforming av politikk. Hva skjer når forskningen ikke gir entydige svar?