Hjem
Senter for vitenskapsteori
Workshop i CALENDARS-prosjektet

Lag din egen moderne primstav for Bergen!

Sammen skal vi utvikle og designe en ny primstav for Bergen i dag, og etterpå lage ett eksemplar hver av denne i lokalt tre fra Fløyen.

Primstav
Primstaven er en såkalt «evigvarende» kalender som kan brukes år etter år.
Foto/ill.:
Elisabeth Schøyen Jensen

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet CALENDARS invitererer til workshop i samarbeid med Aldea - senter for samtidskunst, design og teknologi. Inkludert i workshopen er lunsj fra Stene Matglede.

Programmet for dagen:

10.00-11.00 Presentasjon av den tradisjonelle primstaven, dagens program og gruppen.

11.00-11.15 Kaffepause.

11.15-13.00 Diskutere hva som kjennetegner året i Bergen i dag og sammen designe primstaven for Bergen i dag.

13.00-14.00 Lunsjpause med lunsj fra Stene Matglede.

14.00-17.00 Lage hver vårt eksemplar av den nye primstaven i tre på verkstedet til Aldea.

Meld deg på om du kan tenke deg å:

- Lære om den tradisjonelle primstaven.

- På en annerledes, positiv og kreativ måte tenke høyt sammen med andre om hva klima og klimaendringer kan bety for deg og Bergen.

- Bidra til et forskningsprosjekt om årstider og klimaendringer i Bergen.

- Erfare å jobbe med trematerialer på et profesjonelt kunst- og treverksted.

- Få din egen moderne primstav for Bergen, i tre fra Fløyen, som du selv har laget i felleskap med andre.

- Få gratis lunsj, kaffe og forfriskninger i løpet av dagen.

Hva skal vi gjøre? 

Vi begynner dagen med en introduksjon om den gamle primstaven, hva en primstav er og hvordan ble den ble brukt i Norge i gamle dager.

Deretter skal vi sammen diskutere hva som kjennetegner året i Bergen i dag. Hva er årstidene og årstidsmarkørene nå? Hva er viktige merkedager? Har vi tradisjoner og aktiviteter knyttet til årstidene og merkedager? Har vi enda tommelfingerregler for vær- og værtilpassing slik man hadde før? 

Denne type spørsmål vil vi diskutere i fellesskap og sammen bli enige om en håndfull merkedager, begivenheter og kunnskap om årstider og årstidtilpassing som vi ønsker å markere på vår nye primstav for Bergen.

Deretter skal vi sammen utforme og designe merker og symboler for disse dagene til den nye primstaven.

Så serveres det lunsj og vi tar en pause, før vi begynner på del to av programmet og setter i gang med å lage hver vår primstav av designet vi har blitt enig om i fellesskap på begynnelsen av dagen. Aldea er utstyrt med det vi trenger av utstyr og maskiner og god hjelp og veiledning til å bruke disse.

Formålet med dagen: 

Formålet med dette arrangementet er både å formidle hva forskningsprosjektet vårt, CALENDARS, handler om, og å hente innspill og inspirasjon til prosjektet fra dere, folk i Bergen.  Samtidig ønsker vi å skape et rom hvor vi på en annerledes, positiv og kreativ måte kan snakke om hva klima og klimaendringer betyr for oss lokalt i Bergen.

Prosjektet er meldt inn til NSD- Personverntjenester og vi følger deres og forskningsetiske retningslinjer i behandling av materiale fra workshopen.

Arrangementet vil i utgangspunktet være på norsk, men vi tilpasser oss gjerne forskjellig nivå av norskkunnskaper og oversetter til engelsk.