Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ansvarleg forsking og innovasjon

AFINO sin forskingsskule: Korleis undervise i RRI og CSR i praksis

Er du interessert i å undervise i RRI (ansvarleg forsking og innovasjon) and CSR (bedrifter sitt samfunnsansvar)? I så fall er denne workshopen aktuell for deg!

Picture of leaves - official graphical profile for Afino
Forskingsskulen til AFINIO skal utvikle og gjennomføre tverrfaglege emner om RRI og CSR for doktorgradskandidatar frå ulike fagfelt.
Foto/ill.:
Unsplash

Hovedinnhold

Workshopen blei halde 19. og 20. november 2020. Les om arrangementet på den engelske sida vår.