Hjem
Senter for vitenskapsteori
dannelsesemne

Nye perspektiver på klimakrisen

Erlend Søbye Grønvold valgte å ta dannelsesemnet VIT212 for å få sjekket den kunnskapen han allerede hadde og lære å kjenne nye sider ved klimautfordringen.

Hovedinnhold

Dannelsesemnene er en unik mulighet til å møte engasjerte studenter fra andre fagfelt.

Hvorfor valgte du å ta et dannelsesemne?

Jeg valgte å ta dannelsesemnet VIT212 - Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? høsten 2020 for å få nye perspektiver på klimakrisen vi står overfor. Klima er et tema vi snakker mye om, men jeg ville gjerne få sjekket den kunnskapen jeg allerede hadde og lære å kjenne nye sider ved klimautfordringen. I tillegg hadde jeg hørt at dannelsesemnet la opp til gode faglige diskusjoner og dette ønsket jeg å ta del i.

Hvilket utbytte har du hatt av emnet?

Jeg ble kjent med flere nye sider ved klimakrisen og fikk utviklet den kunnskapen jeg allerede hadde. Jeg ble også bedre kjent med beslektede tema, slik som naturkrisen. I tillegg fikk jeg trening i å reflektere over egne holdninger til klimautfordringen gjennom ukentlige refleksjonsnotater og diskusjoner med medstudenter.

Kan du trekke frem et høydepunkt ved faget/undervisningen?

Dyktige og engasjerte foredragsholdere var definitivt et høydepunkt med undervisninga. Det å få eksperter på ulike felt til å innlede er det som gjør det spesielt interessant å ta et dannelsesemne. I tillegg var det utmerket at disse ble etterfulgt av seminarer med mye rom for diskusjon i grupper. Dessverre fikk vi kun gjennomført et par fysiske samlinger før campus stengte, men også de digitale seminarene la til rette for gode gruppediskusjoner.

Hvorfor vil du råde andre til å ta et slikt emne i fremtiden?

Dannelsesemnene er en unik mulighet til å møte engasjerte studenter fra andre fagfelt. Det gjør at man kan bruke egen fagkunnskap, lære om andres fagkunnskap og sammen diskutere store problemer og utfordringer vi står overfor, slik blant annet klimakrisen er.

People submerged in water discussing
Foto/ill.:
Isaac Cordal. Illustrasjonsbilde fra VIT212