Hjem
Senter for vitenskapsteori
Kunstnerisk forskning

Premiere: Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklansering av Tore Vagn Lid

Boken «Refleksiv Dramaturgi» utgjør siste del av et flerårig kunstbasert forskningsprosjekt som Tore Vagn Lid har ledet som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Pc med tegning av et noteark
Foto/ill.:
Tore Vagn Lid

Hovedinnhold

Selve lanseringen av boken på norsk tok i 2019 form av en audiovisuell iscenesettelse på Litteraturhuset i Oslo. Med et team av kunstnere og teknikere arbeidet forfatteren med boksidenes tekster og struktur, slik at disse i seg selv ble gjenstand for språklige, klanglige og visuelle undersøkelser.

På denne måten nærmet eksperimentet seg et stoffskifte mellom teori og praksis som gav mulige innganger til spørsmålet om hva kunstnerisk forskning kan være. 

Motivert av dette konseptet, og nå også for et engelsk språklig publikum, vil det nye arbeidet forfølge en tredelt strategi, hvor kunstnerisk refleksjon — produsert gjennom ulike former for praksis — hentes tilbake til skriftens og bokens refleksjonsformer, for så igjen å bli gjenstand for nye kunstneriske former for refleksjon. Denne dramaturgiens fram og tilbake-bevegelser er en viktig del av det Tore Vagn Lid har kalt for en refleksiv dramaturgi.

Arbeidet blir et appendiks eller postludium til Lids flerårige kunstneriske forskningsprosjekt ved KhiO/Teaterhøgskolen, samtidig som det markerer første etappen i et samarbeid som tilknyttet gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Onlinepremieren starter presis kl 20:30 søndag 31. januar, og kan følges som direkte strøm her

Sted: Sending fra Hordaland Kunstsenter

Medvirkende: Gisken Armand, Anders Elsruud Hultgreen, Tore Vagn Lid, Marie Blokkhus, Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Susann Kambestad, Bjørn Willberg Andersen, Morten Skage

Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo v/Teaterhøgskolen, Transiteatret-Bergen, Senter for vitenskapsteori (UiB) og Hordaland Kunstsenter.