Hjem
Senter for vitenskapsteori
Samtale

Unntakstilstandens Dramaturgi (I)

Senterleiar ved SVT, Rasmus Slaattelid, og gjesteforskar Tore Vagn Lid diskuterer det pågåande forskingsprosjektet «Unntakstilstandens Dramaturgi».

Kvit tekst på svart bakgrunn, teksten omhandlar tre dialogprogram.  Nokre grøne piler viser på eit Noregskart samansett av ord kor dei ulike samtalane finn stad
Foto/ill.:
Transiteatret-Bergen

Hovedinnhold

Arrangementet fann stad 10. juni 2021.

Gjennom fleire fagsamtalar og seminar blir Tore Vagn Lid sitt forskningsprosjekt diskutert. Tett knytt mot framsyningskomplekset «03:08:38 - Tilstander av unntak» blir det invitert til fire opne arrangement som på ulikt vis kan kaste lys på det aktuelle forskingsprosjektet.

Samtalen med Slaattelid utgjer eitt av desse fire arrangementa og finn stad på Det Vestnorske Teateret etter framsyninga 03:08:38 Tilstander av unntak.

Arrangementet er gratis og anbefalt til alle som har sett/skal sjå framsyninga.

Prosjektet er støtta av Fritt Ord og Norsk Kulturråd. Samarbeidspartnarar: Senter for vitskapsteori (UiB), Institutt for kunst og medievitskap (NTNU), Kunsthøgskolen i Oslo og Transiteatret-Bergen.