Hjem
Senter for vitenskapsteori
Seminar

Filosofisk poliklinikk: Kan medisinen svekke menneskets evne til å bære lidelse?

I dette møtet har Filosofisk poliklinikk invitert Jan Reinert Karlsen og Caroline Engen ved Senter for vitenskapsteori til å snakke om moderne medisin og lidelse.

Filosofisk poliklinikk

Produsent:
Filosofisk poliklinikk

Hovedinnhold

Et menneske må selv bære vekten av menneskelivets grunnvilkår - dødelighet, sårbarhet, avhengighet, relasjonenes skjørhet og eksistensens ensomhet. Når medmennesker overveldes, vekkes medfølelsen og ønsket om å bære sammen. Også omsorg er grunnleggende menneskelig. Medisinen som profesjon springer ut av dette ønsket og av kraften som oppstår når mennesker søker og får hjelp. Moderne medisin kan mange ganger holde døden på avstand, men livets endelighet og sårbarhet finnes det ingen kur for. Lidelsen kan ikke avvikles, den må bæres og fortolkes. Hva skjer når religionenes gamle fortolkningsrammer forvitrer og medisinens biotekniske språk koloniserer det levde landskapet hvor den enkelte søker å forstå seg selv? Svekkes bærekraften når sykdom og død forstås som ubetingede onder? Hvordan kan vi åpne opp fortellingene om at vi trenger stadig mer helsevesen, medisinske intervensjoner og praksiser, og undersøke dem kritisk?

I dette møtet har vi invitert Jan Reinert Karlsen og Caroline Engen ved Senter for vitenskapsteori til å belyse disse spørsmålene.

Møteleder: Eivind Valestrand, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk.

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Bergen, men kan også følges via strøm.