Home
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities
Seminar

Can medicine impair humans beings' capacity to bear suffering?

In this meeting, Filosofisk poliklinikk has invited Jan Reinert Karlsen and Caroline Engen at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities to talk about modern medicine and suffering.

Filosofisk poliklinikk

Producer:
Filosofisk poliklinikk

Main content

The event is in Norwegian, and below is the description taken from Litteraturhuset's event page:

Et menneske må selv bære vekten av menneskelivets grunnvilkår - dødelighet, sårbarhet, avhengighet, relasjonenes skjørhet og eksistensens ensomhet. Når medmennesker overveldes, vekkes medfølelsen og ønsket om å bære sammen. Også omsorg er grunnleggende menneskelig. Medisinen som profesjon springer ut av dette ønsket og av kraften som oppstår når mennesker søker og får hjelp. Moderne medisin kan mange ganger holde døden på avstand, men livets endelighet og sårbarhet finnes det ingen kur for. Lidelsen kan ikke avvikles, den må bæres og fortolkes. Hva skjer når religionenes gamle fortolkningsrammer forvitrer og medisinens biotekniske språk koloniserer det levde landskapet hvor den enkelte søker å forstå seg selv? Svekkes bærekraften når sykdom og død forstås som ubetingede onder? Hvordan kan vi åpne opp fortellingene om at vi trenger stadig mer helsevesen, medisinske intervensjoner og praksiser, og undersøke dem kritisk?

I dette møtet har vi invitert Jan Reinert Karlsen og Caroline Engen ved Senter for vitenskapsteori til å belyse disse spørsmålene.

Møteleder: Eivind Valestrand, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk.

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Bergen, men kan også følges via strøm.