Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningssenter

Centre for Cancer Biomarkers

Forskere fra SVT fokuserer på etikk og prioriteringer i forskningsgruppen ELSA (Etiske, Legale,og Sosiale Aspekter ved ny teknologi) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved UiB.

celler i mikroskop

Hovedinnhold

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB.

Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose.

Fra SVT er professor Roger Strand og forsker Anne Blanchard tilknyttet CCBIO. De leder arbeidet med å integrere ELSA (Etiske, Legale,og Sosiale Aspekter ved ny teknologi) og fokusere på etikk og prioriteringer i kreftforskningen.

CCBIOs ph.d.-kurs

Siden 2015 har Blanchard og Strand undervist i ph.d.-kurset CCBIO903 - Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt. Kandidatene får undervisning i etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt ved kreft og kreftforsking, de skal gjennomføre en systematisk refleksjon med utgangspunkt i et konkret saksfelt, helst relatert til eget ph.d.-prosjekt, og de skal mestre og kunne vurderere kritisk metoder for vurdering av lønnsomhet av helsetiltak og behandlingsformer.

I april 2018 ble arbeidet deres med dette kurset presentert på den andre HEIRRI-konferansen i Wien. Universitetet i Bergen (og spesifikt Senter for vitenskapsteori) var partner i HEIRRI, "Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation", et treårig Horisont 2020-prosjekt som utviklet didaktiske prinsipper og materialer for undervisning i RRI (ansvarlig forskning og innovasjon). I Blanchard og Strands posterpresentasjon understreket de den doble hensikten med CCBIO903: Å utdanne morgendagens ledere i kreftforskning og kreftomsorg, men på denne måten også forandre forskningskulturen og praksisen til CCBIO i retning ansvarlig forskning og innovasjon. Se posteren til høyre på siden.

Mer om SVTs CCBIO-arbeid