Hjem
Senter for vitenskapsteori

Integrating ELSA into the Centre for Cancer Biomarkers

Forskere fra SVT fokuserer på etikk og prioriteringer i kreftforskning ved å lede forskningsgruppen 'ELSA - ethical, legal and social aspects' ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).

celler i mikroskop

Hovedinnhold

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose.

Fra SVT er professor Roger Strand, post doktor Anne Blanchard, og forskningsassistent Ina Hannestad Nygaard knyttet til CCBIO gjennom å lede integrerigen av ELSA og å fokusere på etikk og prioriterigner i kreftforskningen.

Du kan lese mer om ELSA ved CCBIO på deres engelske nettsider (https://www.uib.no/en/ccbio/81414/integrating-elsa-ccbio)