Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Arbeidet med oppfølging av de seks første delprosjektene er nå i gang.
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de fire siste delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.
Fredag før påske vart dei siste fire rapportane frå Organisasjonsutviklingsprosjektet presentert for fullsett sal i Egget på Studentsenteret. Det var stort engasjement i salen, og dei frammøtte stilte fleire spørsmål til rapportane.
Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de seks første delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.
Egget på Studentsenteret var fullt då dei seks første delprosjekta vart presenterte.
Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!
Mange av FNs tusenårsmål er innfridd i flere regioner og underregioner, men fremskritt i andre områder er langt fra tilstrekkelige. Hvilke strategier trenger vi for at det globale framtidssamfunnet skal sikre en bærekraftig utvikling, også for fattige land? Dette blir tema for sommer-forskerskolen i Bergen i 2015.
Rapportene fra de seks første delprosjektene vil foreligge tidlig i januar 2015. Styringsgruppen har vedtatt en plan for hvordan disse rapportene skal behandles.
I desember skal prosjektledelsen for organisasjonsutviklingsprosjektet besøke en rekke sentraladministrative avdelinger for å orientere om status for prosjektet.
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har i møte 17.september vedtatt fire nye delprosjekt som vil starte sitt arbeid i oktober.
Eksternfinansiering, rekruttering og digitalisering. Dette er viktige tema for de første delprosjektene, som nå skal gjennomføres for å utvikle administrasjonen ved UiB.
I desember skal UiB sin strategiplan fornyast. Fredag får tilsette og studentar høve til å påverke UiB sine val for framtida.
Regjeringen foreslår 80 nye studieplasser til Universitetet i Bergen. - Jeg er glad for de nye studieplassene, men konstaterer at det ikke vil monne i forhold til yngrebølgen, sier rektor Sigmund Grønmo.
Det er nå avklart: Universitetet i Bergen blir av den internasjonale forskersamfunnets ledende avis, Times Higher Education, vurdert som det beste universitetet i Norge.
Universitetet i Bergen (UiB) rangeres som nummer 135 på Times Higher Educations (THE) nye liste over verdens fremste universiteter. - Dette er i verdensklasse, kommenterer THE-redaktør Ann Mroz.
Siden 2005 har Universitetet i Bergen klatret hele 187 plasser på det som tidligere har vært kjent som Times Higher Education-ranking over verdens beste universiteter.
Universitetet i Bergen ønsker å styrke sin satsing på utviklingsrelatert forskning. - Opprettelsen av møteplassen UiB Global blir et viktig virkemiddel for å få til ytterligere satsinger på feltet, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.

Sider