Hjem
UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning
UNESCO Chair fornyet

Fornyelse av UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning

UiBs UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur har nylig vært oppe til vurdering om fornyelse, og ble 18. september tilegnet fire nye år. Professor Inger Elisabeth Måren (Institutt for biovitenskap) fortsetter i stillingen som UNESCO Chair.

Smilende kvinne i kåpe og skjerf som står foran et stort UNESCO-skilt. Bildet er merket med UNESCO Chair-logoen
Foto/ill.:
UNESCO

Hovedinnhold

UNITWIN/UNESCO Chair-programmet er et UNESCO-program ment for å samle ekspertise innenfor høyere utdanning og forskningsinstitusjoner for å adressere sammenhengende utfordringer i dagens sammensatte og kompliserte verden. I 2015 ble UiB tilegnet UNESCOs Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur, og professor Inger Elisabeth Måren har innehatt rollen siden 2017.

Professor Måren er i utgangspunktet planteøkolog, men har siden sin doktorgrad gått videre til mer sosio-øologiske perspektiver. I sin stilling som UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning ligger hennes vitenskapelige fokus på dynamikker i systemer hvor menneske og natur er koblet, inkludert bærekraftig utvikling, forvaltning av naturressurser, landbruksøkologi og -naturmangfold, bærekraftig arealbruk, økosystemtjenester, og bærekraftige matsystemer.

Siden professor Måren ble innstilt som UNESCO Chair har hun spilt en nøkkelrolle i etableringen av Norges første (og foreløpig eneste) UNESCO Biosfæreområde, Nordhordland, og startet en rekke prosjekter med fokus på UNESCOs Man and the Biosphere (MAB)-program - inkludert det internasjonale EU-prosjektet CULTIVATE, NFR-prosjektene TradMod og BIOSPHERE, og EEA-prosjektet EEA Grants Portugal, i tillegg til en rekke Peder Sather-prosjekter i samarbeid med UC Berkeley. Hun har også utviklet kursene SDG110: Perspektiv på bærekraftig utvikling og SDG215: FNs bærekraftsmål 15: Liv på land, som hun også underviser i. I dag har også Institutt for biovitenskap en veletablert forskningsgruppe under UNESCO Chair'en, som for tilfellet består av tre Postdoc'er, to stipendiater og en tekniker på fulltid, samt flere masterstudenter. UNESCO Chair'en er også sterkt tilknyttet Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM), som Måren er med å lede.

Professor Måren og hennes gruppe er veldig fornøyde med fornyelsen av UNESCO Chair'en, og gleder seg over å fortsette å arbeide under UNESCOs UNITWIN-program - spesielt da to nye tverrfaglige prosjekter ledet av Postdoc Alicia Barraclough (ACTIONABLE og BECOME) starter opp denne høsten, og utvider gruppen videre.

Gruppe med syv personer som står ute og smiler. Snødekket fjell i bakgrunnen.

UNESCO Chair-gruppen ved Institutt for biovitenskap.

Foto/ill.:
Dagmar Egelkraut