Hjem
Utreisende forskere

Personlig sikkerhet

Anbefalinger fra UiB og Utenriksdepartementet ved utenlandsopphold.

Hovedinnhold

Anbefalinger om bestilling og betaling av reise

På reise er det viktig å ta hensyn til sin egen personlige sikkerhet. Det anbefales derfor å bruke Universitetet i Bergens reisebyrå og Eurocard.

Gjennom reisebyrå har man personlig oppfølging 24 timer i døgnet om du skulle havne i en situasjon hvor du trenger billetter eller hotell kort varsel. 
Gjennom Eurocard har du også reiseforskring for alle reiser opptil 45 dager, og deres 24 timers service vil kunne bistå i nødssituasjoner. (uib.no)

Se sikresiden.no for mer informasjon om blant annet sikkerhet på reise.

Anbefalinger fra Utenriksdepartementet

Den norske utenriksdepartementet har også offsielle landsider hvor de har vurdert sikkerheten i enkelte land og områder, i tillegg til en meldetjeneste hvor du kan registere ditt opphold i utlandet. Det er anbefalt å alltid registere dine reiser, selv i Europa.

Det er også viktig å merke seg at reiseforsikringen din ikke er gyldig om du oppholder deg i et område som står på listen hvor det "frarådes" reiser.

Dersom du likevel planlegger å reise til et slikt område må du ta kontakt med din lokale HR seksjon eller administrasjonssjef.