Hjem
Utdanning
UiB arbeidsliv

Oppgavesamarbeid med en student

Kom i kontakt med en faglig dyktig student gjennom oppgavesamarbeid. Finn ut hva som er fordelene og se om det er noe som passer for din virksomhet.

Fire elever i et klasserom
Oppgavesamarbeid er en god måte for arbeidslivet og studenter å jobbe sammen på og dra nytte av hverandres kompetanse.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Informasjon til virksomheter og organisasjoner

Oppgavesamarbeid går ut på at en bachelor- eller masterstudent setter seg inn i en problemstilling og løser en oppgave for en virksomhet eller organisasjon. Oppgavesamarbeid kan egne seg godt til å få utført ulike typer kartlegginger og mulighetsstudier.

  Hva er fordelene med oppgavesamarbeid?

  Virksomheter som har vært med på oppgavesamarbeid sier blant annet at:

  -Studenter er oppdatert på siste kunnskap og det gir merverdi (Ingrid Nergaard Fjeldstad, Skatteetaten)
  -Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering av nye advokatfullmektiger og gir oss en unik mulighet til å bli kjent med studenten faglig og sosialt (Ane Ottesen fra Harris advokatfirma)

  -For oss er det en en fantastisk mulighet til å møte en hel rekke inspirerte personer tidlig i karrieren (Knut Wiik Vollvik, NORCE)

  Oppgavesamarbeid er kostnadsfritt og er en god mulighet til å:

  • få tilgang på fersk og oppdatert kunnskap
  • få nye perspektiver og bli utfordret
  • kunne løse oppgaver som har vært på vent og ikke er tid til i det daglige
  • markedsføre egen virksomhet som fremtidig arbeidsgiver og rekruttere gode kandidater
  • forme nye nettverk innenfor et relevant fagmiljø

  Fremgangsmåte for oppgavesamarbeid

   1. Vurder hvilket nivå (bachelor/master eller begge) og fagområder som kan være aktuelle.
   2. Tenk langsiktig. Vi anbefaler minst 5-6 måneder frist for oppstart for alle oppgaveutlysninger.
   3. Registrer oppgaveannonsen til oss via skjema på nettsidene til vår samarbeidspartner Utdanning i Bergen
   4. Start dialogen med student og deres faglige veileder så tidlig som mulig. Vær tydelig på hva du ønsker, men vær åpen for å tilpasse deg rammene som gjelder for UiB-fagmiljøet.
   5. Vi anbefaler at partene inngår en samarbeidsavtale som avklarer innhold og plikter før oppgavesamarbeidet starter.

   UiB følger opp alle oppgaver som kommer inn. Husk at det er studenten som velger oppgave og vi kan derfor ikke garantere at vi finner en student som passer til alle oppgaver som lyses ut. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til oppgavesamarbeid på arbeidsliv@uib.no, eller vil drøfte idéer til oppgave eller andre typer samarbeid. 

     Oppgavesamarbeid på bachelor- eller masternivå?

     Du må spesifisere nivå (bachelor eller master) og hvilke fagområder du mener er relevant for oppgavesamarbeidet når du registrerer en oppgaveannonse. Din virksomhet må deretter bli enig med studenten og studentens veileder om hva som er passende nivå og omfang for den aktuelle oppgaven.

     Om masteroppgaven 
     De fleste masteroppgavene som skrives ved UiB er på 60 studiepoeng, det vil si at den skrives over et helt studieår/to semestre. Ved Det juridiske fakultet er hovedregelen 30 studiepoeng - ett semester - mens de fleste andre opererer med 60 studiepoeng. Det vil si at en masteroppgave skal ha et ganske stort omfang og det kreves vanligvis at en oppgave er på 70-110 sider, noe avhengig av fagfelt. Det er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave leveres vanligvis før sommeren hvis studenten har startet arbeidet i august året før, men hvis studenten startet i januar vil innleveringsfristen være mot slutten av året, typisk i november. Oppgaven utføres oftest individuelt. I tillegg til faglig fordypning lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.


     Om bacheloroppgaven 
     Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder (10-15 studiepoeng) og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange tar andre fag/emner samtidig som de skriver bacheloroppgaven fordi 30 studiepoeng utgjør et fulltidssemester. I tillegg til faglig fordypning lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse.

     Når søker studenter etter oppgavetema?

     Hvis du legger ut en problemstilling eller oppgavetekst på riktig tidspunkt, øker sjansen for å finne en aktuell student. Tidspunktet for når en student velger oppgavetema kan variere for hvert institutt ved de ulike fakultetene. For mange av masterstudiene våre kan studentene starte enten høst (august/september) eller vår (januar/februar). Majoriteten av masterstudentene starter studiene om høsten, og tema for masteroppgave planlegges ofte tidlig. 

     Masteroppgave
     Mange av masterstudiene våre har oppstart både høst (august/september) og vår (januar/februar). Majoriteten av studentene starter studiene om høsten, og tema for masteroppgave planlegges ofte tidlig - i løpet av det første semesteret eller tidlig i andre. 

     Bacheloroppgave
     Studenter som skriver bacheloroppgaver skriver denne oftest siste året i graden, typisk i femte eller sjette semester. Oppgaven kan være fra 10-15 studiepoeng, dette varierer mellom fagene.