Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Lær deg arabisk: Nettkurs i arabisk språk og kultur ved Universitetet i Bergen starter høsten 2017
Nybegynnerkurset i arabisk gir en introduksjon til både språk og kultur i den arabisktalende verden.
Foto/ill.:
Colourbox

Det arabiske språket er nøkkelen til å forstå kultur og samfunnsforhold i den arabiske verden. Ved Universitetet i Bergen kan du ta innføringskurs og påbygningskurs i arabisk språk og kultur som nettstudier på deltid.

Innføringskurset går hver høst og gir en introduksjon til moderne standardarabisk og overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden. Påbygningskurset går i vårsemesteret, og skal gi ytterligere ferdigheter i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk.

KodeNavnNeste kurs
ARA621Innføringskurs: Arabisk språk og kultur Høst 2020
ARA622Påbygningskurs: Grunnkurs i moderne standardarabiskVår 2021

Hvordan er studiet lagt opp?

All undervisning på begge kursene er nettbasert, og går på deltid med to undervisningsøkter i uken, på ettermiddag-/kveldstid. Undervisningen består av skriftlige nettleksjoner, lydforelesninger, videoer og øvingsoppgaver via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi legger opp til studentaktiv læring både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Innføringskurset starter med en frivillig studiesamling ved Universitetet i Bergen. 

Du skal levere 3-4 obligatoriske oppgaver gjennom studiet, som må være godkjent før du kan ta avsluttende 3-timers skriftlig skoleeksamen.

Hvem kan søke?

Kunnskaper i arabisk språk og kultur er aktuelt for deg som ønsker å studere eller jobbe i Midt-Østen eller andre arabisktalende land. Det er også aktuelt for deg som møter arabisktalende barn eller voksne her i Norge for eksempel gjennom arbeid med flyktninger og asylsøkere eller i barnehage, skole eller helsevesenet. 

Det kreves ingen forkunnskaper, kun gode norsk/engelskkunnskaper. Du kan ta studiet fra hvor som helst i verden, så lenge du har god nettilgang. Det kan være restriksjoner på bruk av amerikanske lisensprodukter som Adobe Connect i visse land, så sjekk dette dersom du planlegger å oppholde deg utenlands mens du tar studiet. 

Vil du vite mer?