Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret. Nytt opptak til innføringskurset høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Lær deg arabisk: Nettkurs i arabisk språk og kultur ved Universitetet i Bergen starter høsten 2017
Nybegynnerkurset i arabisk gir en introduksjon til både språk og kultur i den arabisktalende verden.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det arabiske språket er nøkkelen til å forstå kultur og samfunnsforhold i den arabiske verden. Kunnskaper i arabisk språk og kultur er aktuelt for deg som ønsker å studere eller jobbe i Midt-Østen eller andre arabisktalende land. Det er også aktuelt for deg som møter arabisktalende barn eller voksne her i Norge for eksempel gjennom arbeid med flyktninger og asylsøkere eller i barnehage, skole eller helsevesenet.  

Innføringskurset går hver høst og gir en introduksjon til moderne standardarabisk og overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden. Påbygningskurset går i vårsemesteret, og skal gi ytterligere ferdigheter i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk.

All undervisning på begge kursene er nettbasert, og går på deltid med to undervisningsøkter i uken, på ettermiddag-/kveldstid. Undervisningen består av skriftlige nettleksjoner, lydforelesninger, videoer og øvingsoppgaver via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi legger opp til studentaktiv læring både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Opptakskrav

For opptak til innføringskurset ARA621 krever vi ingen forkunnskaper i arabisk, kun gode norsk/engelskkunnskaper. Påbygningskurset ARA622 bygger på innføringskurset ARA621, eller tilsvarende forkunnskaper. Ta kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du vil forhøre deg om hva som kan regnes som tilstrekkelige forkunnskaper. 

Ellers gjelder generelle vilkår for opptak til videreutdanning ved Universitetet i Bergen:

 • Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse, dersom du ikke allerede er registrert med dette. 
 • Er du over 25 år blir du tatt opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse. Du behøver ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 

Les mer om innføringskurset ARA 621

Innhold

Innføringskurset i Arabisk språk og kultur er basert på moderne standardarabisk og skal gi grunnleggende kunnskaper i muntlig og skriftlig arabisk. Kurset skal også gi et overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden.

Etter endt kurs skal du ha et ordforråd på rundt 350 hverdagslige ord og uttrykk og kunne presentere seg selv og andre, kunne stille- og svare på spørsmål om familie, venner, bosted, yrke, osv. Du skal kunne arabisk skrift og uttale og kunne lese og oversette enkle arabiske tekster, samt forstå grunnleggende arabisk grammatikk.

Les hele emnebeskrivelsen

  Undervisning høsten 2021

  Innføringskurset starter med en frivillig studiesamling (1 dag) ved Universitetet i Bergen: Torsdag 19. august

  Undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB: 

  • Tirsdager 18.15 - 20.00
  • Torsdager 18.15 - 20.00

  Undervisningen starter i uke 33 og går over 10 uker til og med uke 45 (ingen undervisning i høstferien uke 41). 

  Eksamen

  Du skal levere 3 obligatoriske oppgaver gjennom studiet, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen, som består av:

  4-timers skriftlig hjemmeeksamen, som består en del om arabisk språk og en del om kultur og samfunn. Begge deler må være bestått for at eksamenen skal være bestått. Eksamen blir i slutten av november, dato kommer. 

  Muntlig eksamen ca 10 minutter. 

  Både skriftlig og muntlig eksamen å være bestått. Eksamen blir vurdert etter karakterskalen A-F.

  Les mer om påbygningskurset ARA 622

  Innhold

  I dette påbygningskurset skal du videreutvikle ferdighetene dine i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk. Målet er å lære grunntrekkene i moderne arabisk grammatikk, og kunne lese og oversette enkle tekster fra arabisk til norsk og omvendt. Du skal etter endt kurs kunne kommunisere om enkle og nære tema, og ha kjennskap til dagligliv og kultur.

  Dette kurset bygger på innføringskurset ARA621, eller tilsvarende forkunnskaper. Ta kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du vil forhøre deg om hva som kan regnes som tilstrekkelige forkunnskaper. 

  Les mer i emnebeskrivelsen

  Undervisning våren 2021

  Oppstartssamling torsdag 21. januar 2021

  Nettundervisning via læringsplattformen Mitt UiB:

  • Tirsdager 18.15 - 20.00
  • Torsdager 18.15 - 20.00

  Undervisning i perioden 26. januar - 29. april (uke 4-17). Ingen undervisning i uke 9 (vinterferie) eller uke 16 (påskeferie). 

  Undervisningsplan for våren 2022 kommer i løpet av høsten 2021. 

  Eksamen

  Du skal levere 4 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret (2 skriftlige, 1 lytteprøve og 1 lydfil). Disse oppgavene skal leveres via nett, og fristene for levering blir oppgitt når kurset starter opp. Disse oppgavene må være levert og bestått før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

  NB: Våren 2021 er skriftlig skoleeksamen endret til 3 timers skriftlig digital eksamen hjemmefra, pluss en halv time teknisk tid. Dette er et tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Muntlig eksamen blir også avviklet digitalt. Mer informasjon får du fra studieveileder, se kontaktinformasjon under.  

   

   Vil du vite mer?

   Ta gjerne kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du har spørsmål til ett av nettarabisk-kursene. Du kan også lese tidligere studenters erfaringer her: