Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språkstudier på nett

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ved UiB kan du ta nettstudier i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går hver høst og påbygningsemnet hver vår. Åpent for søknader nå!

Lær deg arabisk: Nettkurs i arabisk språk og kultur ved Universitetet i Bergen starter høsten 2017
Nybegynneremnene i arabisk gir en introduksjon til både språk og kultur i den arabisktalende verden.
Photo:
Colourbox

Main content

Det arabiske språket er nøkkelen til å forstå kultur og samfunnsforhold i den arabiske verden. Kunnskaper i arabisk språk og kultur er aktuelt for deg som ønsker å studere eller jobbe i Midt-Østen eller andre arabisktalende land. Det er også aktuelt for deg som møter arabisktalende barn eller voksne her i Norge for eksempel gjennom arbeid med flyktninger og asylsøkere eller i barnehage, skole eller helsevesenet.  


Innføringsemnet går hver høst og gir en introduksjon til moderne standardarabisk og overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden. Påbygningsemnet går i vårsemesteret, og skal gi ytterligere ferdigheter i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk.

Undervisning på begge emnene er nettbasert og går på deltid med to undervisningsøkter i uken på ettermiddag-/kveldstid. Det er i tillegg en fysisk oppstartssamling ved UiB i starten av hvert semester (1 dag). 

Undervisningen består av skriftlige nettleksjoner, lydforelesninger, videoer og øvingsoppgaver via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi legger opp til studentaktiv læring både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Opptakskrav

For opptak til innføringsemnet ARA621 krever vi ingen forkunnskaper i arabisk, kun gode norsk/engelskkunnskaper. Påbygningsemnet ARA622 bygger på innføringsemnet ARA621 eller tilsvarende forkunnskaper. Ta kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du vil forhøre deg om hva som kan regnes som tilstrekkelige forkunnskaper. 

Ellers gjelder generelle vilkår for opptak til videreutdanning ved Universitetet i Bergen:

 • Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse, dersom du ikke allerede er registrert med dette. 
 • Er du over 25 år blir du tatt opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse. Du behøver ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 
 • Fra og med 2024 er det også et krav at alle søkere må dokumentere minimum to års fulltids arbeidserfaring. Har du jobbet deltid må samlet omfang tilsvare to års fulltidsarbeid.  Du krysser av for at du har dette når du registrerer søknaden din. Det er ikke nødvendig å sende inn attester eller annen dokumentasjon på dette. UiB kan foreta stikkprøver og eventuelt be om dokumentasjon. 

Les mer om innføringsemnet ARA 621

Innhold

Innføringsemnet i Arabisk språk og kultur er basert på moderne standardarabisk og skal gi grunnleggende kunnskaper i muntlig og skriftlig arabisk. Emnet skal også gi et overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden.

Etter endt emne skal du ha et ordforråd på rundt 350 hverdagslige ord og uttrykk og kunne presentere seg selv og andre, kunne stille- og svare på spørsmål om familie, venner, bosted, yrke, osv. Du skal kunne arabisk skrift og uttale og kunne lese og oversette enkle arabiske tekster, samt forstå grunnleggende arabisk grammatikk.

Les hele emnebeskrivelsen for ARA621

  Undervisning

  Innføringskurset starter med en frivillig studiesamling (1 dag) på campus ved Universitetet i Bergen. Deretter 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

  Undervisningstider for høsten 2024: 

  • Oppstartssamling: 16. august kl. 09.00 - 15.00
  • Undervisning tirsdager og torsdager, begge dager kl. 18.15 - 20.00

  Undervisning i uke 34-46, minus høstferien uke 41. 

  Eksamen

  Du skal levere 3 obligatoriske oppgaver gjennom studiet, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen, som består av en 3-timers skriftlig eksamen ved UiB og en muntlig eksamen ca 20 minutter.

  Den skriftlege delen teller 70 % av karakteren og den muntlige delen de resterende 30 %. Begge delene må være bestått i det samme semesteret for at du skal kunne få samlet og endelig karakter på emnet. 

  Du kan søke om å få avlegge den skriftlige eksamenen eksternt, det vil si på et godkjent eksamenssted i nærheten av der du bor/oppholder deg, i stedet for å reise til Bergen. Nærmere informasjon om hvordan du søker om dette og frister som gjelder får du etter studiestart.

  Les mer om eksamen i emnebeskrivelsen for ARA621.  

  Les mer om påbygningsemnet ARA 622

  Innhold

  I dette påbygningsemnet skal du videreutvikle ferdighetene dine i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk. Målet er å lære grunntrekkene i moderne arabisk grammatikk, og kunne lese og oversette enkle tekster fra arabisk til norsk og omvendt. Du skal etter endt emne kunne kommunisere om enkle og nære tema, og ha kjennskap til dagligliv og kultur.

  Dette emnet bygger på innføringskurset ARA621, eller tilsvarende forkunnskaper. Ta kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du vil forhøre deg om hva som kan regnes som tilstrekkelige forkunnskaper. 

  Les hele emnebeskrivelsen for ARA622 

  Undervisning 

  Frivillig, fysisk oppstartssamling ved UiB i starten av vårsemesteret (dato kommer).

  Deretter nettundervisning via læringsplattformen Mitt UiB på følgende tider:

  • Nettforelesning tirsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 5-18, minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13)
  • Nettforelesning torsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 4-16, minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13)​​​​​​

  Eksamen

  Du skal levere 4 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret (2 skriftlige, 1 lytteprøve og 1 lydfil). Disse oppgavene skal leveres via nett, og fristene for levering blir oppgitt når kurset starter opp. Disse oppgavene må være levert og bestått før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

  Eksamen består av en skriftlig digital skoleeksamen ved UiB på 4 timer og en muntlig eksamen på inntil 30 min. 
   
  Den skriftlege delen teller 70 % av karakteren og den muntlige delen de resterende 30 %. Begge delene må være bestått i det samme semesteret for at du skal kunne få samlet og endelig karakter på emnet. 

   Vil du vite mer?

   Ta gjerne kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du har spørsmål til ett av nettarabisk-kursene.