Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Hvordan kan vi jobbe systematisk med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer i renovasjonsbransjen? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 29. september.

Nytt nettkurs ved UiB: Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning
Deler av nettkurset Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning er spillbasert og tar utgangspunkt i spill utviklet av vår samarbeidspartner Turbotape Games.
Foto/ill.:
Turbotape Games

Hovedinnhold

Kurset skal gi deg trening i å kartlegge sammensatte utfordringer og jobbe sammen i tverrfaglige team for å finne frem til nye, innovative løsninger på utfordringene. Videre skal du også få de nødvendige ferdighetene for å realisere løsningen gjennom et felles prosjektarbeid. 

Kurset har en tverrfaglig tilnærming og tar i bruk teorier og forskning fra ulike felt innen psykologi, organisasjon og ledelse, gjennom bruk av metoder fra systemtenking, kreativ problemløsning og prosjektledelse. Samlet sett vil dette kurset gi deg relevant kompetanse for å bidra inn i kreativ problemløsning og nyskapingsprosesser på arbeidsplassen. 

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke?

Dette kurset er utviklet for ansatte innen avfall/renovasjon og tilstøtende bransjer. Du krysser av for bransje og arbeidsgiver når du registrerer søknad i vår søknadsportal. 

Søk plass her

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Dersom du er over 25 år og ikke har generell studiekompetanse, vil du i stedet kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Kurset kan tas for seg, men inngår også som en del av kurspakken Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen, som er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, BIR, RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen) og Turbo Tape Games. 

Pilotfasen 2020-2021 er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og det er derfor ingen studieavgift for deltakerne. 

Hvordan er kurset lagt opp? 

Kurset er 100% nettbasert og går på deltid over 9 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Undervisningen består av nettforelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid.

Kurset er organisert i tre ulike moduler der hver modul går over tre uker. I løpet av de tre ukene skal du jobbe med oppgaver og aktiviteter knyttet til modulen, både individuelt og i grupper på 3-7 deltakere. 

Du må fullføre alle delene i hver modul, før du kan gå videre til neste modul. I de to første modulene vil du jobbe med oppgaver knyttet til et eget dataspill som er utviklet for kursene som inngår i samme kursrekke, utviklet av vår samarbeidspartner Turbotape Games. Mot slutten av siste modul skal alle studentene jobbe sammen i grupper og utvikle en kort prosjektskisse som skal presenteres på en nettbasert læringsfestival. 

 

Modul 1: Systemdynamikk
4. oktober18.00 - 18.30 Introduksjon til kurset
 18.30 - 19.15 Forelesning: Systemdynamikk
18. oktober18.00 - 19.30 Forelesning: Systemdynamikk og mapping
  
Modul 2: Kreativitet
26. oktober18.00 - 18.45 Forelesning: Introduksjon til kreativitet
28. oktober18.00 - 18.45 Forelesning: Kreativt samarbeid og gjennomgang
av fasemodell i innovasjonsprosess
  
Modul 3:Prosjektledelse
15. november18.00 - 18.45 Forelesning: Prosjektledelse

 

Eksamen og vurdering

Den avsluttende vurderingen består av å presentere prosjektskissen på den digitale læringsfestivalen, samt innlevering av et individuelt refleksjonsnotat (ca 1500 ord). Begge delene vurderes til bestått/ikke bestått. Kurset gir 7,5 studiepoeng. 

Eksamensuke22. - 26. november
Læringsfestival26. november kl. 17.00