Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Hvordan kan vi jobbe systematisk og tverrfaglig med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer innen avfall og renovasjon, eller tilstøtende bransjer?

Nytt nettkurs ved UiB: Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning
Deler av nettkurset Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning er spillbasert og tar utgangspunkt i spill utviklet av vår samarbeidspartner Turbotape Games.
Foto/ill.:
Turbotape Games

Hovedinnhold

Kurset skal gi deg trening i å kartlegge sammensatte utfordringer og jobbe sammen i tverrfaglige team for å finne frem til nye, innovative løsninger på utfordringene. Videre skal du også få de nødvendige ferdighetene for å realisere løsningen gjennom et felles prosjektarbeid. 

Kurset har en tverrfaglig tilnærming og tar i bruk teorier og forskning fra ulike felt innen psykologi, organisasjon og ledelse, gjennom bruk av metoder fra systemtenking, kreativ problemløsning og prosjektledelse. Samlet sett vil dette kurset gi deg relevant kompetanse for å bidra inn i kreativ problemløsning og nyskapingsprosesser på arbeidsplassen. 

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke?

Dette kurset er i utgangspunktet for ansatte innen avfall/renovasjon og tilstøtende bransjer, men verktøyene og metodikken vil være relevant for innovasjons- og utviklingsarbeid også i andre bransjer. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Dersom du er over 25 år og ikke har generell studiekompetanse, vil du i stedet kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, det vil si at vi vurderer at din samlede yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning kvalifiserer deg for opptak til dette enkeltemnet. Det er da ikke nødvendig å dokumentere dette i forbindelse med søknad.  

Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Hvordan er kurset lagt opp? 

Kurset er 100% nettbasert og går på deltid over 8 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Undervisningen består av nettforelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid.

Kurset er organisert i tre ulike moduler der hver modul går over ca tre uker. I løpet av de tre ukene skal du jobbe med oppgaver og aktiviteter knyttet til modulen, både individuelt og i grupper på 3-7 deltakere. 

Modul 1:Systemdynamikk
Modul 2:Kreativitet
Modul 3:Prosjektledelse

Du må fullføre alle delene i hver modul, før du kan gå videre til neste modul. I de to første modulene vil du jobbe med oppgaver knyttet til et eget dataspill som er utviklet for kursene som inngår i samme kursrekke, utviklet av vår samarbeidspartner Turbotape Games.

Mot slutten av siste modul skal alle studentene jobbe sammen i grupper og utvikle en kort prosjektskisse og et refleksjonsnotat (ca 1500 ord), samt holde en presentasjon av prosjektskissen. 

Undervisningsplan høsten 2022 (med forbehold om endringer):

Onsdag 5. oktoberKl. 18.00 - 20.00
Tirsdag 18. oktoberKl. 18.00 - 20.00
Onsdag 26. oktoberKl. 18.00 - 20.00
Torsdag 27. oktoberKl. 18.00 - 20.00
Tirsdag 15.novemberKl. 18.00 - 20.00
Tirsdag 22. novemberInnlevering prosjektskisse og refleksjonsnotat
Fredag 25. novemberKl. 13.00 - 15.00: Presentasjon av prosjektskisse

Eksamen og vurdering

Kurset er bestått når du har levert og fått godkjent prosjektskissen og refleksjonsnotatet, samt holdt presentasjon av prosjektskissen på siste undervisningsdag.