Hjem
Vestlandslegen

Prosjektmodell og representanter

Om organisering av prosjektet og representanter i prosjekt- og arbeidsgrupper i perioden 2020 - vår 2022.

Organisasjonskart for prosjekt Vestlandslegen
Foto/ill.:
Organisasjonskart for prosjekt Vestlandslegen: Kristin Walter

Hovedinnhold

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen besto av prosjektleder ved Det medisinske fakultet, lederne av de tre arbeidsgruppene og administrative koordinatorer.     

Leder:

 • Simon Dankel

Representanter:  

 • Arne Tjølsen (Leder gruppe 1 Bergen 1-3) 
 • Knut Øymar (Leder gruppe 2 Stavanger 4-6) 
 • Bjørn Egil Vikse (Leder gruppe 3 Fonna og Førde 4-6) 

Sekretariat/administrative koordinatorer: 

 • Kristin Walter 
 • Bianca C. Nygård 
 • Ørjan Leren 

 

Arbeidsgruppe 1 Bergen 1-3

Arbeidsgruppe 1 utredet de tre første studieårene av Vestlandslegen som gjennomføres i Bergen 

Leder: 

Arne Tjølsen (UiB, Institutt for biomedisin) 

Representanter:

 • Camilla Tøndel (UiB, Klinisk institutt 1) 
 • Thomas Mildestvedt (UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin) 
 • Rita Ladstein (Helse Bergen) 
 • Mette Vesterhus (Haraldsplass Diakonale Sykehus) 
 • Jesper Blomqvist (Haraldsplass Diakolale Sykehus) 
 • TBD (student) 
 • Birger Norderud Lærum (Bergen kommune, kommunal helse- og omsorgstjeneste) 
 • Olav Tenstad (Programutvalg for medisinstudiet UiB) 

Vararepresentanter: 

 • Pia Nome (Student) 
 • Trond Egil Hansen (Bergen kommune, kommunal helse- og omsorgstjeneste) 

Sekretariat: 

 • Bianca C. Nygård 

 

Arbeidsgruppe 2 Stavanger 4-6

Arbeidsgruppe 2 utredet fjerde til sjette studieår av studieplanen med base i Stavanger. 

Leder: 

 • Knut Øymar (UiB, Klinisk institutt 2) 

Representanter:

 • Edvin Schei (UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin + Enhet for læring ved Det medisinske fakultet) 
 • Hans-Peter Marti (UiB, Klinisk institutt 1)  
 • Elisabeth Farbu (Helse Stavanger) 
 • Audun Osland Vik-Mo (Helse Stavanger) 
 • Eldar Søreide (Helse Stavanger) 
 • Jon-Kenneth Heltne (Helse Bergen) 
 • Trude Gundersen (Helse Bergen) 
 • Gunnar Bondevik (UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, allmen- og samf.med)
 • Inga Cecilie Sørheim (UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, allmen- og samf.med)
 • Tora Nupen (Student) 
 • Ole Jacob Møllerløkken (Programutvalg for medisinstudiet UiB) 
 • UiS (fase 2) Avklares i neste fase 

Vararepresentanter:  

 • Emilie Kristoffersen (student)

Sekretariat: 

 • Kristin Walter 

 

Arbeidsgruppe 3 Fonna og Førde 4-6

Arbeidsgruppe 3 så nærmere på en modell der samarbeidet med Helse Fonna og Helse Førde ble ivaretatt

Leder:

 • Bjørn Egil Vikse (UiB, Klinisk institutt 1) 

Representanter:

 • Ole-Bjørn Tysnes (UiB, Klinisk institutt 1) 
 • Inga Cecilie Sørheim (UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (allmen- og samfunnsmedisin)) 
 • Klaus Oddenes (Helse Fonna) 
 • Kristin Lif Breivik (Helse Førde) 
 • Ellen Katrine Bøe (Helse Førde) 
 • Inger Marie Fosse (Helse Bergen) 
 • Kommunehelsetjenesten 
 • Martha Revheim (Student) 

Vararepresentanter:  

 • Haldis Økland Lier (Helse Fonna)
 • Trude Gundersen (Helse Bergen) 

Sekretariat: 

 • Kristin Walter 

 

Utredningsutvalget 

Utredningsutvalget besto av samtlige representanter i gruppene og prosjektgruppen.

 

Fakultetsledelsens rolle 

Utredningsutvalg ved prosjektgruppen rapporterte jevnlig til fakultetsstyret og dekanatet. De ble holdt orientert om fremdrift og resultater, og var organet som fattet endelige vedtak om ny studieplan, igangsetting og bruk av ressurser.