Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Nytt www.uib.no (w4-prosjektet)

Prosjekt w4 skal levere www.uib.no som eksternweb på en ny, fremtidsrettet og stabil plattform.

Hovedinnhold

Mål

  • Levere www.uib.no (w4) som eksternweb på ny, fremtidsrettet og stabil plattform 
  • Etablere en bærekraftig organisasjon for drift og videreutvikling av w4 slik at UiB er bedre rigget for å håndtere behovet for kontinuerlig forbedring og fornying av nettsidene i fremtiden
  • Levere anbefaling til rammeverk og plan for realisering av en intern kanal/intranett, slik at www.uib.no skal kunne rendyrkes som ekstern kanal

Styringsgruppe

Universitetsdirektør Robert Rastad Leder av styringsgruppen 
Kommunikasjonsdirektør Olaf E. Gundersen  Prosjekteier
IT-direktør Tore Burheim Medlem
Studiedirektør Christen Soleim Medlem
Programdirektør digitalisering Mathilde Holm Medlem
Fakultetsdirektør (MATNAT) Elisabeth Müller Lysebo Medlem
Fakultetsdirektør (HF) Kim Hommen Medlem

Sekretariat

Prosjektleder (KA) Marita Kristiansen
Seksjonsleder (KA) Hans-Petter Isaksen
Delprosjektleder (ITA) Stig-Helge Larsen