Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Videreutvikling av UiBs nettsider

Prosjektet "Overgang fra w3 til w4" skal videreutvikle UiBs nettsider og oppgradere publiseringsløsningen og det tekniske rammeverket.

Hovedinnhold

Kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingen jobber med å oppdatere og videreutvikle www.uib.no. Dette er et omfattende arbeid, hvor vi vil gjennomgå sidetyper og områder steg for steg fremover, samtidig som publiseringsløsningen og det tekniske rammeverket skal oppgraderes.

Vi har som mål å lage nettsider som er universelt utformet, bærekraftige og brukervennlige for både brukere av nettsiden og for innholdsprodusentene.

Vi jobber etter brukerorientert designprosess og vil involvere organsisasjonen for å finne ut hva det er behov for. Planen er videre at nye og eksisterende sider skal leve side om side mens vi jobber med prosjektet.

Styringsgruppe

Mathilde Holm, Programdirektør digitalisering, leder av styringsgruppen og prosjekteier
Anne Line Grepne, Kommunikasjonsdirektør  
Tore Burheim, IT-direktør
Peter Woldseth, seksjonssjef i Studieavdelingen
Elisabeth Müller Lysebo, Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kim Hommen, Fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet

Sekretariat

Trine Elise Holst Roness, prosjektleder, Kommunikasjonsavdelingen 
Hans-Petter Isaksen, seksjonsleder for web og design, Kommunikasjonsavdelingen
Stig-Helge Larsen, delprosjektleder, IT-avdelingen