Home
Click
Gamal tavle med koptisk språk.
Photo:
Einar Thomassen
Description: 
Koptisk evangelieliknande tekst frå Skøyen-samlinga, som lenge har vore framsidebiletet på nettsidene til AHKR.