Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskningsadministrativ avdeling har en koordinerende rolle for forskerutdanningen ved UiB

Forskningsadministrativ avdeling (FA) er det administrativt koordinerende organ for forskerutdanningen ved UiB. Oppgavene innebærer rådgiving og koordinering av rutiner og retningslinjer mellom fakultetene. FA organiserer og leder UiBs ph.d.-koordinatorforum. Avdelingen har også regelmessige oppgaver knyttet til fremdriftsrapportering, ph.d.-kandidatundersøkelse og produksjon av diplom til doktorpromosjon. Regelverk som gjelder forskerutdanning blir forvaltet av FA, og avdelingen er rådgivende organ for fakultetene når det gjelder ph.d.- og dr.philos.-forskriftene. Avdelingen yter støtte til universitetsledelsen i form av analyse og utredninger, samt forberedelse av saker til Forskningsutvalget og Universitetsstyret. FA koordinerer oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanning. Avdelingen representerer UiB i relevante nasjonale og internasjonale forskerutdanningsnettverk.

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for sidene som gjelder forskerutdanning på UiB sin eksternweb. Avdelingen har også ansvar for arbeidsstøttesidene for forskerutdanning, til bruk for saksbehandlere på fakultet og institutt.