Hjem

Spansk språk og latinamerikastudium

 

 

Korleis kan historiske prosessar forklare dei enorme skilnadene mellom fattig og rik i Latin-Amerika i dag? På kva måte representerer litteraturen ei samansmelting av det rike mangfaldet av kulturar og etnisitetar på kontinentet? Korleis utviklar det spanske språket seg i ei stadig meir globalisert verd?

 

Fagkoordinator: Kari Soriano Salkjelsvik
Studierettleiar:  Anna Polster
Eksamenskonsulent: Gita Pattanaik Rongevær

Forskergruppen Latinamerika, litteratur og kultur

Studerer du spansk språk og latinamerikastudium, vil du sitje att med solid kunnskap om mange ulike sider av samfunna på eit kontrastfylt og fargerikt kontinent. Studiet er sett saman av tre disiplinar som på ulike vis er viktige og nødvendige for god kommunikasjon.

På språkdelen av studiet lærer du mellom anna om grammatikk, dialektskilnader og tilhøve mellom språk, kultur og samfunn. Tekstutvalet i litteraturdelen representerer særs rike litterære tradisjonar og forfattarar frå mange land. I kulturkunnskap leiter vi etter opphavet til dagens store problemstillingar i fortida, og kastar lys på både historiske prosessar og notida.

Med kompetanse i spansk språk og latinamerikastudium kan du for eksempel bli lærar, konsulent for reiseliv, næringsliv og offentlege etatar, medarbeidar i frivillige organisasjonar, du kan arbeide i media eller med oversetting og kommunikasjon.

 

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium         Bachelor i spansk språk og latinamerikastudium
Master i spansk språk og latinamerikastudium                Ph.d. i spansk språk og latinamerikastudium

ph.d.-portrett

På jakt etter millionbyens rytmer

– På feltarbeid i Lima oppsøkte jeg barer, kaféer og konsertsaler for å forske på en ny tendens i peruansk musikk, música fusión, musikk som blander forskjellige stiler, forteller stipendiat Alissa Vik.

utveksling

– Utveksling er helt genialt

– Å reise i Latin-Amerika er fantastisk i seg selv, men det skader ikke å kunne språket, sier Edvard Nyvoll Bjørklund. Han lærte seg spansk på utveksling i Ecuador.

Nyheter

Verdenssosialismens fall sett fra Cuba

Even Sandvik Underlid (31) er stipendiat ved Institutt for fremmedspråk. Januar 2013 startet han forskningsprosjektet "Verdenssosialismens fall sett fra Cuba", et prosjekt med mål om å finne ut hvordan cubanske kommunister opplevde, fortolket og praktisk forholdt seg til Sovjetunionens fall.

Fleksibel videreutdanning i språk når mange:

- Alt fra fotballspillere til misjonærer

Institutt for fremmedspråk tilbyr videreutdanningskurs i tysk og spansk over nett, uavhengig av hvor du befinner deg i verden. ...

Nyheter

Eit språk med mange namn

Spansk er ikkje berre lenger spansk.

Visste du at ...

Spansk er det mest populære valfrie framandspråket i den norske skulen, det nest største kommunikasjonsspråket i verda og det tredje største språket på internett. 450 millionar menneske har språket som morsmål og ytterlegare mange millionar menneske kan det som framandspråk.