Gruppen ledes av førsteamanuensis Christian Franklin og postdoktor Ronny Gjendemsjø og er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisipliner som konkurranserett, immaterialrett, markedsføringsrett, medierett, statsstøtte og offentlige anskaffelser og tilgrensende rettsområder. Forskergruppen fungerer som et forum for faglige diskusjoner. Forskningsgruppen spiller en sentral rolle i gjennomføringen av forskningsprosjektet "Konkurranse- og markedsrettslig utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor".

 

B

Bjørnar Borvik

Førsteamanuensis
+47 55589880
+47 40280030
Bjornar.Borvik@jur.uib.no

K

L

Tore Lunde

Professor
+47 55589755
Tore.Lunde@jur.uib.no

M

Linda Midtun

Stipendiat
+47 55588546
Linda.Midtun@jur.uib.no

N

Ernst Nordtveit

Professor
+47 55589577
+47 90080929
Ernst.Nordtveit@jur.uib.no

O

Håvard Ormberg

Stipendiat
+47 55589597
Havard.Ormberg@jur.uib.no