Kontakt:
Christian Franklin
Førsteamanuensis, det juridiske fakultet
+47 55 58 96 21 | christian.franklin@jur.uib.no

Ronny Gjendemsjø
Førsteamanuensis, det juridiske fakultet
+47 55 58 39 22 | ronny.gjendesjo@jur.uib.no

Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett
Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett  er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisipliner som konkurranserett, immaterialrett, markedsføringsrett, medierett, statsstøtte og offentlige anskaffelser og tilgrensende rettsområder, og fungerer som et forum for faglige diskusjoner. Flere av forskergruppens medlemmer er tilknyttet Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

På denne siden vil vi formidle nyheter innenfor våre forskningsfelt, og om aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen og andre.

Les mer om forskergruppen