Kontakt:
Christian Franklin
Førsteamanuensis, det juridiske fakultet
+47 55 58 96 21 | christian.franklin@jur.uib.no

Ronny Gjendemsjø
Førsteamanuensis, det juridiske fakultet
+47 55 58 39 22 | ronny.gjendesjo@jur.uib.no

Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett
Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett  er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisipliner som konkurranserett, immaterialrett, markedsføringsrett, medierett, statsstøtte og offentlige anskaffelser og tilgrensende rettsområder, og fungerer som et forum for faglige diskusjoner. Forskergruppen spiller blant annet en sentral rolle i gjennomføringen av forskningsprosjektet "Konkurranse- og markedsrettslig utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor".

På denne siden vil vi formidle nyheter innenfor våre forskningsfelt, og om aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen og andre.

Les mer om forskergruppen 

 

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Flere av forskergruppens medlemmer er tilknyttet BECCLE hvor mye av forskergruppens aktivitet foregår.  BECCLE er et samarbeidssenter mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH) og fungerer som en møteplass mellom konkurranseøkonomer og -jurister. Flere av forskergruppens medlemmer har kontorer i BECCLEs lokaler og samarbeider daglig med økonomene tilknyttet BECCLE.

Les mer om BECCLE..