Hjem
Forskargruppe for europarett
Master og stormaster

Master og stormaster i EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Dersom du har interesse innen EU/EØS konkurranse- og markedsrett er du velkommen til å ta en master (30CET), stormaster (60 CET) eller masteroppgave som del av forskerlinjen (70 CET) med mulighet for å være tilknyttet forskningsgruppen. Les mer om dine muligheter her.

stabel av bøker
Ved å skrive stormaster tilknyttet forskergruppen vil du ha mulighet til å søke om stipend og være med på seminar og reiser.
Foto/ill.:
Foto/ill.: Sharon McCutcheon on Unsplash

Hovedinnhold

Masteroppgave (30 studiepoeng) og stor masteroppgave (60 studiepoeng) ved Det juridiske fakultet

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Masteroppgaven er ordinært på 30 studiepoeng, men du kan også velge å skrive en stor masteroppgave på 60 stuiepoeng

Om Forskerlinjen (70 studiepoeng)

De siste årene har utvalgte studenter som skriver stor masteroppgave og forskerlinjestudenter som har skrevet masteroppgave i konkurranse- eller markedsrett vært tilknyttet forskergruppen. Vi har som målsetning å integrere masterstudentene i forskergruppen og miljøet på BECCLE. Vi tilbyr kontorplass i BECCLEs lokaler i jusII-bygget hvor de aller fleste som jobber med konkurranse- og markedsrett sitter, og studentene får være med på faglige arrangementer som seminarer besøk av forskningsinstitusjoner i andre land o.l. De siste årene har vi for eksempel hatt forskergruppeturer til King’s College i London, Stockholm School of Economics, FIDE-kongressene i København og Lisboa, og flere opphold ved Max Planck i Mïnchen. 

Emnebanker

Informasjon om og aktuelle emner innenfor konkurranse- og markedsrett og EU- og EØS rett finner du på Mitt UiB.

Stipend for stormasteroppgaver og masteroppgave i forskerlinjen

Som stormasterstudent og forskerlinjestudent har du også mulighet for å søke diverse stipend. Det finnes mer informasjon om dette i menyen i venstremargen.

Masterstudenter som har vært tilknyttet forskergruppen

Offentlige anskaffelser

Tora Holm (2014-2015)
Endringer i inngåtte offentlige kontrakter