Hjem
Forskargruppe for europarett
Master og stormaster

Master og stormaster i EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Dersom du har interesse innen EU/EØS konkurranse- og markedsrett er du velkommen til å ta en master (30CET), stormaster (60 CET) eller masteroppgave som del av forskerlinjen (70 CET) med mulighet for å være tilknyttet forskningsgruppen. Les mer om dine muligheter her.

BERG
Ved å skrive stormaster tilknyttet forskergruppen vil du ha mulighet til å søke om stipend og være med på seminar og reiser.
Foto/ill.:
Faculty of Law, University of Bergen

Hovedinnhold

Masteroppgave (30 studiepoeng) og stor masteroppgave (60 studiepoeng) ved Det juridiske fakultet

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Masteroppgaven er ordinært på 30 studiepoeng, men du kan også velge å skrive en stor masteroppgave på 60 studiepoeng

Om Forskerlinjen (70 studiepoeng)

De siste årene har utvalgte studenter som skriver stor masteroppgave og forskerlinjestudenter som har skrevet masteroppgave i konkurranse- eller markedsrett vært tilknyttet forskergruppen. Vi har som målsetning å integrere masterstudentene i forskergruppen og miljøet på BECCLE. Vi tilbyr kontorplass i BECCLE/CENTENOLs lokaler i jusII-bygget hvor de aller fleste som jobber med konkurranse- og markedsrett sitter, og studentene får være med på faglige arrangementer som seminarer besøk av forskningsinstitusjoner i andre land o.l. De siste årene har vi for eksempel hatt forskergruppeturer til King’s College i London, Stockholm School of Economics, FIDE-kongressene i København og Lisboa, EU-domstolens bibliotek i Luxembourg og flere opphold ved Max Planck i Mïnchen.

Sjekk ut BERG i sosiale medier for å få et innblikk i hverdagen til oss på forskergruppen: Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter.

Emnebanker

Informasjon om og aktuelle emner innenfor konkurranse- og markedsrett og EU- og EØS rett finner du på Mitt UiB og under fanen Undervisning.

Stipend for stormasteroppgaver og masteroppgave i forskerlinjen

Som stormasterstudent og forskerlinjestudent har du også mulighet for å søke diverse stipend. Det finnes mer informasjon om dette i menyen i margen.

Masterstudenter som har vært tilknyttet forskergruppen

Fire friheter

Tollef Otterdal Heggen (2022-2023)

Ingrid Gaupås (2021-2022)
Utfordringer vedrørende Norges tilknytning til forvaltningsretten i EU gjennom EØS-avtalen: Bakgrunnen for den økende mengden sekundærrett på finanstilsynsområdet og Norges håndtering av dette

Marte Dahl Reisæter (2019-2020)
Effektiv rettsbeskyttelse under EØS/EFTA-statenes tilknytning til Det europeiske finanstilsynssystemet

Magnus Eidem (2017 - 2018)
Privates rettsbeskyttelse i EFTA-statene etter tilknytningen til EUs tilsynssystem for finansmarkedet

Offentlige anskaffelser

Tora Holm (2014-2015)
Endringer i inngåtte offentlige kontrakter