Hjem
Malgorzata Agnieszka Cyndeckas bilde

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD
 • E-postMalgorzata.Cyndecka@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 41+47 911 01 024
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtesplass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  452
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN


Statsstøtte, (EU/EØS-offentlig støtte), tjenester av almen økonomisk betydning, konkurranserett

State aid, Services of General Economic Interest, competition law

Personvern, GDPR

PhD thesis: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

Utvalgte:

Sukkeravgiften ville møtt veggen i statsstøttereglene - kronikk i Dagens Næringsliv av 20. juni 2018 https://www.dn.no/meninger/2018/06/20/2045/Innlegg/slumpavgift-blir-stat...

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet? Intervjuet i forskning.no i kjølvannet av overlevering av rapport "På like vilkår" https://forskning.no/2018/02/juss-nar-staten-skal-leke-butikk/produsert-...

Amazon og Apples skatteregning i EU Dagens Næringsliv, 2017-11-08

Innovasjon Norge må forklare seg Bergens Tidende, 2017-10-11

Like vilkår - men likere for noen Dagens Næringsliv, 2017-04-25

EU/EEA state aid law and the energy sector , Energy Lab, 2017-03-28

Kan være både tillatt og fornuftig Dagens Næringsliv, 2016-08-15

Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens Næringsliv, 2016-07-19

Veiledning av masterstudenter: EU/EØS-regler om statsstøtte, Data protection law, GDPR (på engelsk og norsk)

Undervisning:

JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law (emneansvarlig)

http://www.uib.no/emne/JUS291-2-A

JUS287-2-A EU/EEA Commercial Law

http://www.uib.no/emne/JUS287-2-A

NIRI Norwegian and international legal institutions

Bøker
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. "The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application", International Competition Law Series. Kluwer Law International. 384 sider. ISBN: 9789041161024.
Tidsskriftartikler
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The 2019 ‘Fitness Check’ of State Aid Modernisation Reform of 2012—An Opportunity to Redefine and Reintroduce Sustainability into the EU/EEA State Aid Rules? The Example of the Transport Sector. Sustainability. 11. 20 sider. Publisert 2019-11-11. doi: https://doi.org/10.3390/su11226328
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The MEOP in the Larko Case · Case T-423/14 Larko Geniki. European State Aid Law Quarterly. 18: 180-185. Publisert 2019-06-28. doi: https://doi.org/10.21552/estal/2
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. ‘Reversed’, ‘Excessive’ or Misconstrued? The Controversy About the Burden of Proof in MEOP Cases. European State Aid Law Quarterly. 18: 157-168. Publisert 2019-06-28. doi: https://doi.org/10.21552/estal/2019/2/5
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. State Aid in the Form of Tax Exemptions – Some Thoughts from Norway. European State Aid Law Quarterly. 18: 119-120. Publisert 2019-06-28. doi: https://doi.org/10.21552/estal/2019/2/2
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Buendia, Jose Luis; Buts, Caroline. 2019. Review of EU Case Law on State Aid – 2018. European State Aid Law Quarterly. 18: 313-338.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. The MEOP in the FIH Case - Where Law and Economics Meet, but Law Prevails (C‑579/16 P Commission v FIH ∙ Annotation on the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 6 March 2018, in Case C‑579/16 P European Commission v FIH Holding and FIH Erhvervsbank (FIH)). European State Aid Law Quarterly. 17: 546-552. doi: 10.21552/estal/2018/4/10
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond. European State Aid Law Quarterly. 17: 192-203. doi: 10.21552/estal/2018/2/4
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Slumpavgift blir stasstøtteproblem. Dagens næringsliv. 26-26. Publisert 2018-06-21.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Wyndham, Timothy G.A. 2018. Price Increasing Tax Reductions for Electronic Newspapers. Implications for State Aid Policy. European State Aid Law Quarterly. 17: 375-386. doi: 10.21552/estal/2018/3/7
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission ∙ T‑386/14. Annotation on the Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 September 2016 in Case T‑386/14 FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission. European State Aid Law Quarterly. 16: 86-92. doi: https://doi.org/10.21552/estal/2017/1/13
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. «Innovasjon Norge må forklare seg». Bergens Tidende. Publisert 2017-10-11.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Like vilkår - men likere for noen. Dagens næringsliv. Publisert 2017-04-25.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Amazon og Apples skatteregning i EU. Dagens næringsliv. 38-38. Publisert 2017-11-09.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons Learnt from the Financial Crisis. European State Aid Law Quarterly. 16: 512-526. doi: 10.21552/estal/2017/4/3
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2015. The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP). Tidsskrift for Rettsvitenskap. 03/04. 263-294.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2013. O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France – obu dotyczących umorzenia wierzytelności podatkowej przez władze francuskie wobec Électricité de France (EDF). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 6: 190-214.
Rapporter/avhandlinger
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2015. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. Kapittel 12, sider 177-196. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Om anvendelsen av EØS-regler om offentlig støtte i den norske universitets- og høyskolesektoren. Kapittel 17, sider 275-292. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Effectiveness and Application of EU and EEA Law in Polish Courts. Kapittel:Poland, sider 451-494. I:
  • Franklin, Christian. 2018. The Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts - Principles of Consistent Interpretation. Intersentia. 531 sider. ISBN: 978-1-78068-655-4.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Røed, Øyvind. 2018. Norway - National Report - XXVIII FIDE Congress. Norway, sider 412-428. I:
  • da Cruz Vilaça, José Luís; Moniz, Carlos Botelho; Vasconcelos, Rita Leandro; Saavedra, Alberto. 2018. Tax, State Aid and distortions of competition. Congress Proceedings Vol. 2. Livraria Almedina. 569 sider. ISBN: 978-972-40-7479-5.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. BP Chemicals: Lessons to Be Recalled in the Context of Applying the MEIP to Consecutive State Measures in the Financial Sector. 1, sider 2-15. I:
  • Buts, Caroline; Jose Luis, Buendia. 2017. Milestones in State Aid Case Law - EStAL's First Fifteen Years in Perspective. ISBN: 978-3-86965-312-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning:

2015 PhD, Tittel på doktoravhandling: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

2008 60 poengs masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (The Market Economy Investor Principle)

2007 Master of Arts ved Law and Administration Faculty, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (General principles in Polish general administrative procedure)

2007 erasmusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (to semestre)

2005 Master of Arts ved Instituttet for internasjonale relasjoner, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (Norway’s attitude towards the process of European integration and the European Union)

2005 Lærerutdanning i samfunnsvitenskap ved Det pedagogiske fakultet, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen

 

Praksis:

2009 Advokatfirmaet Schjødt DA, Brussel, juridisk rådgiver (1. mars - 30. september)

2008- 2009 EU-kommisjonen, Directorate General for Competition, State aid unit (1. oktober-28. februar), Blue Book trainee

 

Finansmarkedsfondet finansierer postdok-prosjektet "Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector"

Finansmarkedsfondet bevilget i oktober 2015 et stipend til å finansiere postdok-prosjektet "Towards more stability, competiveness and predictebility in the financial sector". Prosjektet skal ledes av førsteamanuensisRonny Gjendemsjø, og gjennomføres av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Finansmarkedsfondet har som oppgave å finansiere forskning og allmennopplysning som skal gi bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, samt bidra til økt etisk bevissthet. I oktober 2015 bevilget fondet et stipend til å finansiere et Postdok-prosjekt: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector».  Leder for prosjektet er førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, og prosjektet skal gjennomføres av Malgorzata Agnieszka Cyndecka, PhD. Cyndecka disputerte for PhD-graden ved Det juridiske fakultetet ved UiB med avhandling: «The Market Economy Investor Principle» i januar 2015. Denne avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Mens Postdok-prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet, skal Fakultetet finansiere et PhD-prosjekt som også gjelder statsstøtteregler og som fokuserer på statsgarantier.

Begge individuelle forskningsprosjekter vil bidra til å videreutvikle kompetanse innen EU/EØS-statsstøtterett på Fakultetet og BECCLE, Bergen Centre For Competition Law and Economics.

 

Kort beskrivelse av prosjektene 

Høsten 2008 ble Europa rammet av finanskrisen. For å hindre en systemkrise i finanssektoren ga EU/EØS-medlemsstatene enorme mengder statsstøtte til bankene som var «too big to fail». Dette ble godkjent av EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan som er ansvarlige for statsstøttekontroll i EU/EØS. Disse institusjonene arbeider fremdeles med finanskrisetiltak på daglig basis. Det er imidlertid nå på tide å stille mer generelle spørsmål. Hvordan kan statsstøtteregler bidra til gjenoppbyggingen av finanssektoren for fremtiden? Hvordan kan slik støtte gjøre sektoren mer robust? Målet med prosjektet er å besvare slike spørsmål, og dermed gi et bidrag til den pågående diskusjonen om finanssektoren. Det vil foretas analyser av hvordan statsstøtteregler bør anvendes i finanssektoren slik at man ivaretar dens effektivitet og konkurranseevne, og sørge for like vilkår for alle markedsaktører. Denne analysen baseres på to individuelle forskningsprosjekter som nevnt ovenfor: et Postdok-prosjekt og et PhD-prosjekt (finansiert av Det juridiske fakultet). Postdok-prosjektet vil undersøke anvendbarheten og anvendelsen av det markedsøkonomiske investorprinsipp (MEIP) på statlige tiltak i finanssektoren. For at statens investering skal være i samsvar med MEIP, må staten opptre på samme måte som en rasjonell og profittorientert privat investor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Finanskrisen har reist nye spørsmål om MEIP og dens rolle i gjenoppbyggingen av finanssektoren. Doktorgradsprosjektet søker å avklare de juridiske konsekvensene av tilbakebetaling av støtte som ble gitt i form av en statsgaranti. Slike tiltak skaper et spesielt trekantet forhold mellom staten, støttemottaker og finansinstitusjon. Dette resulterer i visse sivilrettslige utfordringer. Siden tilbakebetaling av statsstøtte er regulert av nasjonale regler, må man undersøke og avklare konsekvensene av håndheving av EU / EØS statsstøtteregler i Norge.

In August 2016, Małgorzata joined the Norwegian government’s external working group, ‘Competition on a level playing field’, that shall analyse inter alia implicit guarantees and tax exemptions in favour of public entities and undertakings that compete with private market operators.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-bedre-konkurransen/id2503853/

https://www.regjeringen.no/contentassets/951cf2eca98f4fe594f6713641ee38b0/like-konkurransevilkar--mandat.pdf
 

Twitter