Hjem
Malgorzata Agnieszka Cyndeckas bilde

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD
 • E-postMalgorzata.Cyndecka@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 41+47 911 01 024
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtesplass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU/EØS-rett, EU/EØS-regler om offentlig støtte (sttasstøtte), personvern, GDPR

PhD thesis: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

Utvalgte:

Sukkeravgiften ville møtt veggen i statsstøttereglene - kronikk i Dagens Næringsliv av 20. juni 2018 https://www.dn.no/meninger/2018/06/20/2045/Innlegg/slumpavgift-blir-stat...

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet? Intervjuet i forskning.no i kjølvannet av overlevering av rapport "På like vilkår" https://forskning.no/2018/02/juss-nar-staten-skal-leke-butikk/produsert-...

Amazon og Apples skatteregning i EU Dagens Næringsliv, 2017-11-08

Innovasjon Norge må forklare seg Bergens Tidende, 2017-10-11

Like vilkår - men likere for noen Dagens Næringsliv, 2017-04-25

EU/EEA state aid law and the energy sector , Energy Lab, 2017-03-28

Kan være både tillatt og fornuftig Dagens Næringsliv, 2016-08-15

Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens Næringsliv, 2016-07-19

Veiledning av masterstudenter: EU/EØS-regler om statsstøtte, personvern, personopplysningsloven, GDPR

Undervisning:

JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law (emneansvarlig)

http://www.uib.no/emne/JUS291-2-A

JUS287-2-A EU/EEA Commercial Law

http://www.uib.no/emne/JUS287-2-A

NIRI Norwegian and international legal institutions

JUS111 Forvaltningsrett I

Vitenskapelig artikkel
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. ‘Reversed’, ‘Excessive’ or Misconstrued? The Controversy About the Burden of Proof in MEOP Cases. European State Aid Law Quarterly. 157-168.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The MEOP in the Larko Case · Case T-423/14 Larko Geniki . European State Aid Law Quarterly. 180-185.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The 2019 ‘Fitness Check’ of State Aid Modernisation Reform of 2012—An Opportunity to Redefine and Reintroduce Sustainability into the EU/EEA State Aid Rules? The Example of the Transport Sector. Sustainability. 20 sider.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. The MEOP in the FIH Case - Where Law and Economics Meet, but Law Prevails (C‑579/16 P Commission v FIH ∙ Annotation on the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 6 March 2018, in Case C‑579/16 P European Commission v FIH Holding and FIH Erhvervsbank (FIH)). European State Aid Law Quarterly. 546-552.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Wyndham, Timothy G.A. 2018. Price Increasing Tax Reductions for Electronic Newspapers. Implications for State Aid Policy. European State Aid Law Quarterly. 375-386.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond. European State Aid Law Quarterly. 192-203.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons Learnt from the Financial Crisis. European State Aid Law Quarterly. 512-526.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission ∙ T‑386/14. Annotation on the Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 September 2016 in Case T‑386/14 FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission. European State Aid Law Quarterly. 86-92.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Article that won European State Aid Quarterly PhD Award 2016. European State Aid Law Quarterly. 381-399.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2015. The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP). Tidsskrift for Rettsvitenskap. 263-294.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2013. O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France – obu dotyczących umorzenia wierzytelności podatkowej przez władze francuskie wobec Électricité de France (EDF). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 190-214.
Faglig foredrag
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. Personvern og GDPR.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. EØS-regler om statsstøtte, like konkurransevilkår og gode formål.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. EEA law and the climate change. Some thoughts from Norway .
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Alterskjær, Bjørnar. 2017. «EØS-avtalens vilkår om at støtten må påvirke samhandelen mellom avtalepartene (samhandelskriteriet)».
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Lund, Christian. 2017. «Etterlevelse av markedsaktørprinsippet (MEOP)».
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Sole responsibility for a half-day seminar on the Market Economy Investor Principle (lecture, assignments).
Populærvitenskapelig foredrag
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Brexit - possible consequences and impact on Scandinavia.
Vitenskapelig foredrag
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The selectivity condition in tax cases - where do we stand?
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The burden of proof and evidence required under the Market Economy Operator Principle - lessons learnt from recent case law.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. The 2019 ‘Fitness check’ of State aid Modernisation reform of 2012 - an opportunity to redefine and reintroduce sustainability into EU/EEA State aid rules? .
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. State Aid at the Local Level - Norway.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Recovery of aid. Selected issues.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. How to determine the creditworthiness of an SME?
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. EØS-regler om statsstøtte i universitets- og høyskolesektoren.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Could rules on State aid to promote risk finance investments also promote sustainable economic growth?
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. «Norske universiteter og høyskoler i lys av EU/EØS-regler om statsstøtte» - presentasjon i kjølvannet av Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, Jeløya, 14. januar 2018 og Rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» av 23. januar 2018 (Nærings- og fiskeridepartementet).
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Personvern og menneskerettigheter.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Offentliga aktörers möjligheter och begränsningar att investera i egna bolag.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. “EU/EEA state aid law and the energy sector”.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Wyndham, Timothy G.A. 2017. «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy” basert på en artikkel skrevet sammen med Tim Wyndham, NHH, som gjelder nullmoms på elektroniske aviser i Norge.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy”.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Startup seminar "Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector" Presentation of the project financed by the Finansmarkedsfondet Presentation of the postdoctoral project: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution» .
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Presentasjon av postdok.-prosjektet på Stockholm School of Economics - Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Presentasjon av postdoc.-prosjektet og statsstøtteregelverket for miljø og energitiltak på et seminar med representanter fra Utenriksdepartementet (rettsavdeling).
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Fremleggelse av en artikkel: Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond .
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Lecture following receiving the price for the best PhD thesis in the period 2012-2016 - the European State Aid Law Quarterly PhD Award for the best PhD thesis in the field of EU/EEA State aid law .
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Om anvendbarhet og anvendelse av markedaktørprinsippet.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Fremleggelse av en artikkel: «The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons learnt from the Financial Crisis».
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Helle, Herdis; Vagstad, Steinar. 2016. BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Sühnel, Steffen. 2013. The Applicability and Application of MEIP Senior manager Steffen Sühnel, PwC, Berlin: Applying the Private Investor Test in practice.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2013. Presentation of the PhD thesis : The Market Economyc Investor principle and Article 345 TFEU".
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2012. The applicability of State aid rules to financing Health Care in the EU/EEA.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2011. The Market Economy Investor Principle as a legal tool aimed at safeguarding the principle of equality of private and public undertakings under State aid rules.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2010. "State Aid, cross-subsidising and tender bids from suppliers controlled by the public – a problem in regulated procurement? (cfr Dir 2004/18 Article 55)”.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2010. "Article 345 TFEU - an exemption from competition rules? Chosen state aid related aspects of competition between public and private undertakings in the Internal Market" .
Leder
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. State Aid in the Form of Tax Exemptions – Some Thoughts from Norway. European State Aid Law Quarterly. 119-120.
Short communication
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. Analysis: “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” . EULawLive.
Anmeldelse
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.) REVIEW BY Małgorzata Cyndecka. EULawLive.
Vitenskapelig monografi
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. "The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application", International Competition Law Series.
Kronikk
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Holmen, Heidi; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Eikenes, Åsmund Husabø; Eriksen, Stefka Georgieva; Bratland-Sanda, Solfrid. 2020. Ta forskernes mentale helse på alvor. Forskerforum.no.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Slumpavgift blir stasstøtteproblem. Dagens næringsliv. 26-26.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. «Innovasjon Norge må forklare seg». Bergens Tidende.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Like vilkår - men likere for noen. Dagens næringsliv.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Amazon og Apples skatteregning i EU. Dagens næringsliv. 38-38.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. “A controversial expansion of the MEIP in a financial crisis case – the GC’s judgment in Case T‑386/14 FIH of 15 September 2016 (under appeal)”. Kluwer Competition Law Blog.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Kan være både tillatt og fornuftig. Dagens næringsliv. 31-31.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens næringsliv. 31-31.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Concurrences blog – innlegg: “The EU General Court hands down a controversial judgment expanding market economy investor principle in a financial crisis case (FIH Holding)” http://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/september-2016/the-french-supreme-court-holds-that-a-jurisdiction-or-arbitration-clause-cannot . e-Competitions Bulletin.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2014. Gjestebloggpost: T-488/11 Sarc v. Kommisjonen - programvarelisensiering som statsstøtte. Immaterialrettstrollet.
Doktorgradsavhandling
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2015. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle.
Intervju
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. Vi drøfter koronakrisen - om statens tiltak slår til, eller slår feilhttps://soundcloud.com/user-889453098-695484926/vi-drofter-koronakrisen-om-statens-tiltak-slar-til-eller-slar-feil.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2020. Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøttehttps://fagbladet.no/nyheter/kommune-skal-lare-opp-privat-selskap-omstridt-kommunaltprivat-samarbeid-kan-vare-ulovlig-statsstotte-6.91.691903.6e243f1be6.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Bomprosjektene kunne spart flere hundre millioner i året.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Leterefusjonsordningen er trolig ulovlig Den norske leterefusjonsordningen utgjør en gyllen skattefordel, men kan bli gjenstand for gransking av Esa pga. mistanke om den i praksis er statsstøtte, som ikke er tillatt.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Har staten lov til å konkurrere på det private markedet?
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. Moods fekk fem millionar i risikolån – jussekspert er skeptisk til om det var lovleg https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-om-forklaring-pa-lan-til-moods-1.13728258.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2016. Rydder opp i EUs regler for statsstøtte http://www.uib.no/aktuelt/100511/rydder-opp-i-eus-regler-statsst%C3%B8tte.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Om anvendelsen av EØS-regler om offentlig støtte i den norske universitets- og høyskolesektoren. 18 sider.
 • Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Røed, Øyvind. 2018. Norway - National Report - XXVIII FIDE Congress. 17 sider.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2018. Effectiveness and Application of EU and EEA Law in Polish Courts. 44 sider.
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2017. BP Chemicals: Lessons to Be Recalled in the Context of Applying the MEIP to Consecutive State Measures in the Financial Sector. 14 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Buendia, Jose Luis; Buts, Caroline; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka. 2019. Review of EU Case Law on State Aid – 2018. 313-338.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning:

2015 PhD, Tittel på doktoravhandling: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

2008 60 poengs masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (The Market Economy Investor Principle)

2007 Master of Arts ved Law and Administration Faculty, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (General principles in Polish general administrative procedure)

2007 erasmusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (to semestre)

2005 Master of Arts ved Instituttet for internasjonale relasjoner, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (Norway’s attitude towards the process of European integration and the European Union)

2005 Lærerutdanning i samfunnsvitenskap ved Det pedagogiske fakultet, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen

 

Praksis:

2009 Advokatfirmaet Schjødt DA, Brussel, juridisk rådgiver (1. mars - 30. september)

2008- 2009 EU-kommisjonen, Directorate General for Competition, State aid unit (1. oktober-28. februar), Blue Book trainee

 

Finansmarkedsfondet finansierer postdok-prosjektet "Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector"

Finansmarkedsfondet bevilget i oktober 2015 et stipend til å finansiere postdok-prosjektet "Towards more stability, competiveness and predictebility in the financial sector". Prosjektet skal ledes av førsteamanuensisRonny Gjendemsjø, og gjennomføres av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Finansmarkedsfondet har som oppgave å finansiere forskning og allmennopplysning som skal gi bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, samt bidra til økt etisk bevissthet. I oktober 2015 bevilget fondet et stipend til å finansiere et Postdok-prosjekt: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector».  Leder for prosjektet er førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, og prosjektet skal gjennomføres av Malgorzata Agnieszka Cyndecka, PhD. Cyndecka disputerte for PhD-graden ved Det juridiske fakultetet ved UiB med avhandling: «The Market Economy Investor Principle» i januar 2015. Denne avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Mens Postdok-prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet, skal Fakultetet finansiere et PhD-prosjekt som også gjelder statsstøtteregler og som fokuserer på statsgarantier.

Begge individuelle forskningsprosjekter vil bidra til å videreutvikle kompetanse innen EU/EØS-statsstøtterett på Fakultetet og BECCLE, Bergen Centre For Competition Law and Economics.

 

Kort beskrivelse av prosjektene 

Høsten 2008 ble Europa rammet av finanskrisen. For å hindre en systemkrise i finanssektoren ga EU/EØS-medlemsstatene enorme mengder statsstøtte til bankene som var «too big to fail». Dette ble godkjent av EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan som er ansvarlige for statsstøttekontroll i EU/EØS. Disse institusjonene arbeider fremdeles med finanskrisetiltak på daglig basis. Det er imidlertid nå på tide å stille mer generelle spørsmål. Hvordan kan statsstøtteregler bidra til gjenoppbyggingen av finanssektoren for fremtiden? Hvordan kan slik støtte gjøre sektoren mer robust? Målet med prosjektet er å besvare slike spørsmål, og dermed gi et bidrag til den pågående diskusjonen om finanssektoren. Det vil foretas analyser av hvordan statsstøtteregler bør anvendes i finanssektoren slik at man ivaretar dens effektivitet og konkurranseevne, og sørge for like vilkår for alle markedsaktører. Denne analysen baseres på to individuelle forskningsprosjekter som nevnt ovenfor: et Postdok-prosjekt og et PhD-prosjekt (finansiert av Det juridiske fakultet). Postdok-prosjektet vil undersøke anvendbarheten og anvendelsen av det markedsøkonomiske investorprinsipp (MEIP) på statlige tiltak i finanssektoren. For at statens investering skal være i samsvar med MEIP, må staten opptre på samme måte som en rasjonell og profittorientert privat investor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Finanskrisen har reist nye spørsmål om MEIP og dens rolle i gjenoppbyggingen av finanssektoren. Doktorgradsprosjektet søker å avklare de juridiske konsekvensene av tilbakebetaling av støtte som ble gitt i form av en statsgaranti. Slike tiltak skaper et spesielt trekantet forhold mellom staten, støttemottaker og finansinstitusjon. Dette resulterer i visse sivilrettslige utfordringer. Siden tilbakebetaling av statsstøtte er regulert av nasjonale regler, må man undersøke og avklare konsekvensene av håndheving av EU / EØS statsstøtteregler i Norge.

In August 2016, Małgorzata joined the Norwegian government’s external working group, ‘Competition on a level playing field’, that shall analyse inter alia implicit guarantees and tax exemptions in favour of public entities and undertakings that compete with private market operators.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-bedre-konkurransen/id2503853/

https://www.regjeringen.no/contentassets/951cf2eca98f4fe594f6713641ee38b0/like-konkurransevilkar--mandat.pdf
 

Twitter