Hjem
Malgorzata Agnieszka Cyndeckas bilde
Foto:
Eirik Holmøyvik

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, Affiliated at SLATE Centre for the Science of Learning & Technology, UiB)
 • E-postmalgorzata.cyndecka@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 4191101024
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtesplass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  BECCLE
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

I forskning fokuserer jeg på EU/EØS-regler om statsstøtte og personvern/GDPR.

Statsstøtteregelverket utgjør en stadig viktigere del av EU/EØS-regelverket. Reglene sørger for at alle markedsaktører i det indre marked får konkurrere på like vilkår. Samtidig gir regelverket et stort rom til å støtte «policy objectives» som forskning, regional utvikling, miljøvern eller energiomstilling.

I 2016 vant min doktoravhandling om det markedsøkonomiske investorprinsippet ("The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle" en internasjonal pris for beste doktoravhandling innenfor statsstøtterett som ble skrevet i perioden 2012-2016.

Siden 2019 har jeg vært Associate Editor i European State Aid Law Quarterly, Lexxion, det største juridiske tidsskriftet som fokuserer på EU/EØS-regler om statsstøtte.

For en stund siden arrangerte jeg en workshop hvor statsstøtteregelverket og skatterett ble et tema. Les mer om workshopen som ble finansiert av UiBs SPIRE-midler 

Personvern og GDPR har blitt et svært aktuelt tema i de siste årene. Nå for tiden jobber jeg særlig mye med flere problemstillinger knyttet til bruken av kunstig intelligens i lys av personvernregelverket.

I sommer 2020 ble jeg invitert til å bli med i UiBs Pandemisenter som personver/GDPR-ekspert.

I 2021 var jeg medlem av UiBs tverrfaglige arbeidsgruppe – digital grunnkompetanse for UiB-studenter som var ledet av prof. Barbara Wasson, leder for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved UiB. Arbeidsgruppen kom med anbefalinger om innhold og form av opplæring som skulle tilbys til alle UiB studenter. Arbeidsgruppens rapport av mai 2021 ble utgangspunktet for seks DIGI emner som tilbys ved UiB. Undervisningen i de seks 2,5-studipoengs DIGI emnene gis av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før. Jeg fikk ansvar for å lage DIGI113 Personvern ogg GDPR og i dag er jeg medansvarlig for emnet.

I 2021/22 deltok jeg i ett av fire prosjekter som ble tatt opp i Datatilsynets "Sandkasse for ansvarlig KI". Ifølge Datatilsynet er "Målet med sandkassen (...) å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. Sandkassen hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger." I prosjektet til KS og SLATE analyserte jeg personvernrettslige utfordringer ved å bruke algoritmer til å analysere elvers personopplysninger for å sørge for tilpasset undervisning, noe opplæringslova gir elevene rett til.

Arbeidet med digital læringsanalyse i Sandkassen var grunnen til at jeg ble oppnevnt som medlem av Europarådets ekspertgruppe "Artificial Intelligence and Education" i oktober 2022. Ekspertgruppens rapport "Artificial Intelligence and Education. A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law" er utgangspunktet for å utarbeide en "resolution" om bruken av kunstig intelligens i skolesektoren som skal vedtas av Europarådets medlemmer i 2023. "Resolution" skal danne et grunnlag for bindende retningslinjer som etter planen skal vedtas i 2025.

Et annet prosjekt som involverer bruken av kunstig intelligens er ENDO4P-prosjektet ledet av Det medisinske fakultetet ved UiB. Prosjektgruppen skal søke om finansiering fra EU Horizon for å jobbe med persontilpasset behandling av hormonelle forstyrrelssel. Les mer om ENDO4P her.

Fra september 2022 er jeg førsteamanuensis II ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo hvor jeg deltar i gruppen The Clean Up Project finansiert av NFR. Clean Up-prosjektet står for "Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data".

Siden høst 2019 har jeg vært medlem av Akademiet for Yngre Forskere (AYF), i perioden 2020-2021 var jeg varamedlem av Styret til AYF og medlem av Letten Prize-kommiteen.

Siden sommer 2021 har jeg vært leder for Fagutvalget EU- og EØS-rettslige spørsmål i ICJ (International Commission of Jurists) - norsk avdeling.

Utvalgte:

Kommentar: "Personvern om sensorer under pulten: - Sjokkerende", Forskerforum, 29. august 2023.

Kommentar: "Sender ut politisk reklame på e-post – forsker mener det kan være ulovlig", NRK, 22. august 2023.

Kommentar: "Jusseksperter: – E-postene kan være brudd på GDPR", Aftenbladet, 22. august 2023.

Kommentar: "Mener Smittestopp-data ikke ble anonymisert godt nok: Et svik", NRK Beta, 29. november 2022.

Analyse: "Not sure if it is aid, so better declare it compatible aid? Not so fast", EULawLive, 24. november 2022

Intervju: "Korona-listen: Slik samlet Bergen kommune informasjon om 120.000 bergensere uten å fortelle om det", Bergensavisen, 9. november 2022

Analyse: “General Court on when Commission must rectify decisions initiating formal State aid investigation procedures: Helsingin Bussiliikenne v Commission (T-603/19) and Helsingin kaupunki v Commission (T-597/19)”, EULawLive, 20. september 2022.

Analyse: “The devil is in the detail: Ryanair’s challenge to the recapitalisation of Finnair – Finnair II (T-657/20)”, EULawLive, 27. juni 2022

Innlegg "GDPR og Kunstig Intelligens", webinar "Kunstig intelligens og læringsanalyse i utdanning og rapportlansering", SLATE, 16. februar 2022

NRK Dagsnytt 18: "Rask tilgang til dine personopplysninger", 5. januar 2022

Dagens Næringsliv: "Ny teknologi kan gi politiet og Nav innsyn i «alt» bankene vet om deg med noen tastetrykk: – Dette er problematisk", 3. januar 2022

Analyse: “Discharging the Burden of Proof in State Aid Cases: The Problem of Consecutive Measures by the State Acting as Public Creditor”, EULawLive, 21. desember 2021

Datatilsynets podcast i "Sandkasse for ansvarlig KI" #4 SandKasten: Skreddersøm på samlebånd hvor jeg forteller om min rolle i AVT-prosjektet.

Intervju: "Kan personvernet overleve koronakrisen?", Juridika Innsikt, 21. juni 2021.

Analyse: "When does ‘existing aid’ become ‘new aid’ and does it always have to be notified? Some clarifications in the preliminary ruling: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania", EULawLIVE, 24. mai 2021.

Analyse: “Under Article 258 TFEU the burden of proof rests with the Commission, which may not rely on any presumption”, EULawLive, 15. januar 2021.

NRK Beta: Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne, 3. desember 2020.

Reagerer på Bergens nye korona­forskrift: – Hundre prosent sikkert at persondata kommer på avveie. Eksperter på datasikkerhet og personvern kritiserer koronaregler, Bergens Tidende, 29. oktober 2020

Analyse: “Clarifications on the Member States’ freedom to determine public policy objectives under Article 107(3)(c) TFEU” at EULawLIVE, 23. september 2020

"A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR" - a contribution on EFTA-Studies.org, 5. september 2020

Aftenposten - Kort sagt: Statlig propaganda i Polen, 8. september 2020

Debatt: – IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern. Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater. Bergens Tidende 17. juli 2020

Invitert til å delta i en a podcast "Misjon Vestlandet", PwC Bergen, for å drøfte koronakrisen, og for å se på om statens tiltak vil redde oss, eller om det vil slå feil.

Analyse “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” EULawLive, 4. mars 2020

Bokanmeldelse "Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward", F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.), EULawLive

Som medlem av Akademiet for Yngre Forskere AYF - "Ta forskernes mentale helse på alvor", Forskerforum.no 24. april 2020

Intervjuet i forbindelse med en avisartikkel: "Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøtte"Sukkeravgiften ville møtt veggen i statsstøttereglene - kronikk i Dagens Næringsliv av 20. juni 2018 https://www.dn.no/meninger/2018/06/20/2045/Innlegg/slumpavgift-blir-stat...

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet? Intervjuet i forskning.no i kjølvannet av overlevering av rapport "På like vilkår" https://forskning.no/2018/02/juss-nar-staten-skal-leke-butikk/produsert-...

Amazon og Apples skatteregning i EU Dagens Næringsliv, 2017-11-08

Innovasjon Norge må forklare seg Bergens Tidende, 2017-10-11

Like vilkår - men likere for noen Dagens Næringsliv, 2017-04-25

EU/EEA state aid law and the energy sector , Energy Lab, 2017-03-28

Kan være både tillatt og fornuftig Dagens Næringsliv, 2016-08-15

Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens Næringsliv, 2016-07-19

Veiledning av masterstudenter: EU/EØS-regler om statsstøtte, personvern, personopplysningsloven, GDPR (på norsk og engelsk)

Fagansvar for masterstudenter i EU/EØS-rettsgruppen (etter permisjon igjen fra 2023)

Undervisning:

JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law - emneansvarlig

JUS294-2-A Privacy and Data protection - GDPR - emneansvarlig (les mer her og her)

JUS295-2-A Legal Technology: Artificial Intelligence and Law

JUS287-2-A EU/EEA Commercial Law

JUS221 Rettsstaten

DIGI113 GDPR og personvern - medansvarlig for emnet

JUS222 Forvaltningsrett

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Review of EU Case Law on State Aid – 2022 . European State Aid Law Quarterly. 290-328.
 • Vis forfatter(e) (2022). Understanding pain and agitation through system analysis algorithms in people with dementia. A novel explorative approach by the DIGI.PAIN study. Frontiers in Pain Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). The GDPR and Unstructured Data: Is Anonymisation Possible? . International Data Privacy Law (IDPL). 184-206.
 • Vis forfatter(e) (2021). Review of EU Case Law on State Aid – 2020. European State Aid Law Quarterly. 397-426.
 • Vis forfatter(e) (2020). Review of EU Case Law on State Aid – 2019. European State Aid Law Quarterly. 468-514.
 • Vis forfatter(e) (2020). EEA Law and the Climate Change. The Case of Norway. Polish Review of International and European Law. 107-126.
 • Vis forfatter(e) (2019). ‘Reversed’, ‘Excessive’ or Misconstrued? The Controversy About the Burden of Proof in MEOP Cases. European State Aid Law Quarterly. 157-168.
 • Vis forfatter(e) (2019). The MEOP in the Larko Case · Case T-423/14 Larko Geniki . European State Aid Law Quarterly. 180-185.
 • Vis forfatter(e) (2019). The 2019 ‘Fitness Check’ of State Aid Modernisation Reform of 2012—An Opportunity to Redefine and Reintroduce Sustainability into the EU/EEA State Aid Rules? The Example of the Transport Sector. Sustainability. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The MEOP in the FIH Case - Where Law and Economics Meet, but Law Prevails (C‑579/16 P Commission v FIH ∙ Annotation on the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 6 March 2018, in Case C‑579/16 P European Commission v FIH Holding and FIH Erhvervsbank (FIH)). European State Aid Law Quarterly. 546-552.
 • Vis forfatter(e) (2018). Price Increasing Tax Reductions for Electronic Newspapers. Implications for State Aid Policy. European State Aid Law Quarterly. 375-386.
 • Vis forfatter(e) (2018). Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond. European State Aid Law Quarterly. 192-203.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons Learnt from the Financial Crisis. European State Aid Law Quarterly. 512-526.
 • Vis forfatter(e) (2017). FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission ∙ T‑386/14. Annotation on the Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 September 2016 in Case T‑386/14 FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission. European State Aid Law Quarterly. 86-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Article that won European State Aid Quarterly PhD Award 2016. European State Aid Law Quarterly. 381-399.
 • Vis forfatter(e) (2015). The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP). Tidsskrift for Rettsvitenskap. 263-294.
 • Vis forfatter(e) (2013). O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France – obu dotyczących umorzenia wierzytelności podatkowej przez władze francuskie wobec Électricité de France (EDF). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 190-214.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Rettslig grunnlag i AVT-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Regulating SOEs in the EU and EEA State aid law: The application of the Market Economy Operator Principle (MEOP).
 • Vis forfatter(e) (2022). Markedsinvestorprinsippet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Behandlingsgrunnlag.
 • Vis forfatter(e) (2021). Å finne rettslig grunnlag til å bruke KI på elevdata.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse. Utvalgte personvernrettslige utfordringer i AVT-prosjektet. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Personvern og GDPR.
 • Vis forfatter(e) (2020). EØS-regler om statsstøtte, like konkurransevilkår og gode formål.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA law and the climate change. Some thoughts from Norway .
 • Vis forfatter(e) (2017). «EØS-avtalens vilkår om at støtten må påvirke samhandelen mellom avtalepartene (samhandelskriteriet)».
 • Vis forfatter(e) (2017). «Etterlevelse av markedsaktørprinsippet (MEOP)».
 • Vis forfatter(e) (2017). Sole responsibility for a half-day seminar on the Market Economy Investor Principle (lecture, assignments).
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). EduTalks@Council of Europe - Data Protection and the Right to Privacy in Education and in The Face of AI https://www.coe.int/en/web/education/-/edutalks-council-of-europe-data-protection-and-the-right-to-privacy-in-education-and-in-the-face-of-ai.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bruk av SoMe på sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2019). Brexit - possible consequences and impact on Scandinavia.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The Climate, Environmental Protection and Energy Guidelines in a broad State aid context.
 • Vis forfatter(e) (2022). Smittestopp-appen i lys av personvern: finner vi en god løsning?
 • Vis forfatter(e) (2022). GDPR og KI.
 • Vis forfatter(e) (2021). GDPR and where to limit A.I.? How to avoid efficiency at the expense of humanityhttps://mediacitybergen.no/events/future-week-21/uib-juss/.
 • Vis forfatter(e) (2019). The selectivity condition in tax cases - where do we stand?
 • Vis forfatter(e) (2019). The burden of proof and evidence required under the Market Economy Operator Principle - lessons learnt from recent case law.
 • Vis forfatter(e) (2019). The 2019 ‘Fitness check’ of State aid Modernisation reform of 2012 - an opportunity to redefine and reintroduce sustainability into EU/EEA State aid rules? .
 • Vis forfatter(e) (2019). State Aid at the Local Level - Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Recovery of aid. Selected issues.
 • Vis forfatter(e) (2019). How to determine the creditworthiness of an SME?
 • Vis forfatter(e) (2019). EØS-regler om statsstøtte i universitets- og høyskolesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2019). Could rules on State aid to promote risk finance investments also promote sustainable economic growth?
 • Vis forfatter(e) (2018). «Norske universiteter og høyskoler i lys av EU/EØS-regler om statsstøtte» - presentasjon i kjølvannet av Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, Jeløya, 14. januar 2018 og Rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» av 23. januar 2018 (Nærings- og fiskeridepartementet).
 • Vis forfatter(e) (2018). The Market Economy Operator Principle.
 • Vis forfatter(e) (2018). Personvern og menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2018). Offentliga aktörers möjligheter och begränsningar att investera i egna bolag.
 • Vis forfatter(e) (2017). “EU/EEA state aid law and the energy sector”.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy” basert på en artikkel skrevet sammen med Tim Wyndham, NHH, som gjelder nullmoms på elektroniske aviser i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy”.
 • Vis forfatter(e) (2017). Startup seminar "Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector" Presentation of the project financed by the Finansmarkedsfondet Presentation of the postdoctoral project: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution» .
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av postdok.-prosjektet på Stockholm School of Economics - Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av postdoc.-prosjektet og statsstøtteregelverket for miljø og energitiltak på et seminar med representanter fra Utenriksdepartementet (rettsavdeling).
 • Vis forfatter(e) (2017). Fremleggelse av en artikkel: Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond .
 • Vis forfatter(e) (2016). The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Lecture following receiving the price for the best PhD thesis in the period 2012-2016 - the European State Aid Law Quarterly PhD Award for the best PhD thesis in the field of EU/EEA State aid law .
 • Vis forfatter(e) (2016). Om anvendbarhet og anvendelse av markedaktørprinsippet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fremleggelse av en artikkel: «The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons learnt from the Financial Crisis».
 • Vis forfatter(e) (2016). BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Applicability and Application of MEIP Senior manager Steffen Sühnel, PwC, Berlin: Applying the Private Investor Test in practice.
 • Vis forfatter(e) (2013). Presentation of the PhD thesis : The Market Economyc Investor principle and Article 345 TFEU".
 • Vis forfatter(e) (2012). The applicability of State aid rules to financing Health Care in the EU/EEA.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Market Economy Investor Principle as a legal tool aimed at safeguarding the principle of equality of private and public undertakings under State aid rules.
 • Vis forfatter(e) (2010). "State Aid, cross-subsidising and tender bids from suppliers controlled by the public – a problem in regulated procurement? (cfr Dir 2004/18 Article 55)”.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Article 345 TFEU - an exemption from competition rules? Chosen state aid related aspects of competition between public and private undertakings in the Internal Market" .
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Den polske rettsstatskrisen og EØS-midlene. Lov og Rett. 67-68.
 • Vis forfatter(e) (2019). State Aid in the Form of Tax Exemptions – Some Thoughts from Norway. European State Aid Law Quarterly. 119-120.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2021). Europeisk rett og polsk urett. Klassekampen.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2020). Analysis: “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” . EULawLive.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.) REVIEW BY Małgorzata Cyndecka. EULawLive.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). "The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application", International Competition Law Series.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Op-Ed: “The intensity and efficiency of judicial review of the Commission’s application of its Temporary Framework for State aid granted in the context of the COVID-19 outbreak: Ryanair and Condor (Joined cases T-34/21 and T-87/21)”. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2022). “The devil is in the detail: Ryanair’s challenge to the recapitalisation of Finnair – Finnair II (T-657/20)”, . EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2022). Analysis: “General Court on when Commission must rectify decisions initiating formal State aid investigation procedures: Helsingin Bussiliikenne v Commission (T-603/19) and Helsingin kaupunki v Commission (T-597/19)”. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2022). Analysis: Not sure if it is aid, so better declare it compatible aid? Not so fast (Netherlands v Commission, T-469/20). EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2021). When does ‘existing aid’ become ‘new aid’ and does it always have to be notified? Some clarifications in the preliminary ruling: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysis: “Under Article 258 TFEU the burden of proof rests with the Commission, which may not rely on any presumption”. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysis: “Discharging the Burden of Proof in State Aid Cases: The Problem of Consecutive Measures by the State Acting as Public Creditor”. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2020). Analysis: “Clarifications on the Member States’ freedom to determine public policy objectives under Article 107(3)(c) TFEU”. EULawLive.
 • Vis forfatter(e) (2020). A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR. EFTA-Studies.org.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Verdien av et kvinneliv. Klassekampen. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2021). Streecks EU-konspirasjon. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige og etiske spørsmål ved forskningssamarbeid med Polen. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Internasjonalisering og tverrfaglighet i finansiering: One size does not fit all . Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Feil og misforståelser om Polen – og en mulig milliardbesparelse i statsbudsjettet? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ta forskernes mentale helse på alvor. Forskerforum.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kort sagt. statlig propaganda i Polen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2020). Debatt: – IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Betaler du nok skatt, Apple? EU skal avgjøre om Apple har fått ulovlig statsstøttehttps://blogg.forskning.no/akademiet-for-yngre-forskere/betaler-du-nok-skatt-apple/1630916. www.forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Slumpavgift blir stasstøtteproblem. Dagens næringsliv. 26-26.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Innovasjon Norge må forklare seg». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2017). Amazon og Apples skatteregning i EU. Dagens næringsliv. 38-38.
 • Vis forfatter(e) (2016). “A controversial expansion of the MEIP in a financial crisis case – the GC’s judgment in Case T‑386/14 FIH of 15 September 2016 (under appeal)”. Kluwer Competition Law Blog.
 • Vis forfatter(e) (2016). Like vilkår - men likere for noen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kan være både tillatt og fornuftig. Dagens næringsliv. 31-31.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens næringsliv. 31-31.
 • Vis forfatter(e) (2016). Concurrences blog – innlegg: “The EU General Court hands down a controversial judgment expanding market economy investor principle in a financial crisis case (FIH Holding)” http://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/september-2016/the-french-supreme-court-holds-that-a-jurisdiction-or-arbitration-clause-cannot . e-Competitions Bulletin.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjestebloggpost: T-488/11 Sarc v. Kommisjonen - programvarelisensiering som statsstøtte. Immaterialrettstrollet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Rask tilgang til dine personopplysninger.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny teknologi kan gi politiet og NAV innsyn i "alt" bankene vet om deg med noen tastetrykk: - Dette er problematisk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Korona-listen: Slik samlet Bergen kommune informasjon om 120.000 bergensere uten å fortelle om det.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva forskar du på?
 • Vis forfatter(e) (2022). Grindr risikerer tidenes GDPR-gebyr. #4 Kan personvernet overleve koronakrisen? av David Ferger.
 • Vis forfatter(e) (2021). Polen utfordrer nok en gang EU. Nå hviskes det om et «polexit». https://www.aftenposten.no/verden/i/66XxM3/polen-utfordrer-nok-en-gang-eu-naa-hviskes-det-om-et-polexit.
 • Vis forfatter(e) (2021). Offentlige organer forlater Facebook: – De mister viktig publikum.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kritiserer forskningsarbeid med Polen https://www.morgenbladet.no/aktuelt/demokrati/2021/05/07/kritiserer-forskningssamarbeid-med-polen/ .
 • Vis forfatter(e) (2021). Kan personvernet overleve koronakrisen? https://juridika.no/innsikt/kan-personvernet-overleve-koronakrisen.
 • Vis forfatter(e) (2021). EU-domstolens og EMDs fellelser gjør lite inntrykk på Polenhttps://rett24.no/articles/eu-domstolens-og-emds-fellelser-gjor-ikke-inntrykk-pa-polen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi drøfter koronakrisen - om statens tiltak slår til, eller slår feilhttps://soundcloud.com/user-889453098-695484926/vi-drofter-koronakrisen-om-statens-tiltak-slar-til-eller-slar-feil.
 • Vis forfatter(e) (2020). Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reagerer på Bergens nye korona­forskrift: – Hundre prosent sikkert at persondata kommer på avveie. Eksperter på datasikkerhet og personvern kritiserer koronaregler.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøttehttps://fagbladet.no/nyheter/kommune-skal-lare-opp-privat-selskap-omstridt-kommunaltprivat-samarbeid-kan-vare-ulovlig-statsstotte-6.91.691903.6e243f1be6.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dax18 Presidentvalg i Polen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bomprosjektene kunne spart flere hundre millioner i året.
 • Vis forfatter(e) (2018). Leterefusjonsordningen er trolig ulovlig Den norske leterefusjonsordningen utgjør en gyllen skattefordel, men kan bli gjenstand for gransking av Esa pga. mistanke om den i praksis er statsstøtte, som ikke er tillatt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Har staten lov til å konkurrere på det private markedet?
 • Vis forfatter(e) (2017). Moods fekk fem millionar i risikolån – jussekspert er skeptisk til om det var lovleg https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-om-forklaring-pa-lan-til-moods-1.13728258.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rydder opp i EUs regler for statsstøtte http://www.uib.no/aktuelt/100511/rydder-opp-i-eus-regler-statsst%C3%B8tte.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #13: Polen og europeiske rettsstater under press - del II.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #12: Polen og europeiske rettsstater under press - del I.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2021). #4 SandKasten: Skreddersøm på samlebånd Podcast om AVT-prosjektet - datalæringsanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2020). Polen - Når rettsstaten svikter https://www.bergenglobal.no/events/polen-naar-rettsstaten-svikter/.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). State aid conditionality and misuse of aid. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Personvern og Smittestopp. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The interplay between the framework for payment services and data protection: a piece of European community identity. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). FIH Holding : The Market Economy Operator Principle as a Concept Based on Law and Economics, but Where the Law Prevails. 492 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). BP Chemicals: An Important Clarification on the Applicability of the MEOP That Still Waits for Its Full Recognition. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). State aid and the financial sector: the crisis and beyond. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om anvendelsen av EØS-regler om offentlig støtte i den norske universitets- og høyskolesektoren. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norway - National Report - XXVIII FIDE Congress. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Effectiveness and Application of EU and EEA Law in Polish Courts. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). BP Chemicals: Lessons to Be Recalled in the Context of Applying the MEIP to Consecutive State Measures in the Financial Sector. 14 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). State Aid in Air Transport. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Oxford Encyclopedia of EU Law.
 • Vis forfatter(e) (2023). State Aid and Public Service Obligations in Road Transport. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Oxford Encyclopedia of EU Law.
 • Vis forfatter(e) (2023). State Aid and Public Service Obligations in Maritime and Inland Waterway Transport. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Oxford Encyclopedia of EU Law.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Review of EU Case Law on State Aid – 2018. European State Aid Law Quarterly. 313-338.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Bruk og misbruk av personopplysninger om egne barn i sosiale medier i lys avbarns rett til personvern i barnekonvensjonen artikkel 16. 113-137. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg jobber med flere prosjekter som gjelder både personvern/GDPR og EU/EØS-regler om statsstøtte.

I 2021/2022 deltok jeg i AVT-prosjektet som ble tatt opp i Datatilsynets Sandkasse for ansvarlig Kunstig intelligens. AVT står for Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (i grunnopplæringen). Prosjekteiere var: KS – Kommunesektorens organisasjon, Utdanningsetaten - Oslo kommune, SLATE –The Centre for the Science of Learning & Technology - UiB. Jeg bidro med kompetanse innenfor GDPR og fikk hovedansvar for blant annet avklaring av behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger til elever.

Hør gjerne på podcast laget av Datatilsynet hvor AVT-prosjektet forklares.

Fra oktober 2022 er jeg medlem av Europarådets ekspertgruppe "Artificial Intelligence and Education". Ekspertgruppen skal utarbeide en "resolution" om bruken av kunstig intelligens i skolesektoren som skal vedtas av Europarådets medlemmer i 2023. "Resolution" skal danne et grunnlag for bindende retningslinjer som etter planen skal vedtas i 2025.

Jeg er ivolvert i arbeidet med å få finansiering av Senter for Fremragende Forskning (SFF) ENDO4P ledet av Det medisinske fakultet ved UiB. Målet med prosjektet er å bringe feltet endokrinologi fra tradisjonell sykdomsorientert diagnostikk og behandling til en ny æra med persontilpasset medisin, der fokuset er på prediksjon og forebygging av sykdom, individuell behandling og pasientdeltakelse. Prosjektet innebærer samling og behandling av stordata, noe som skaper både enorme muligheter og interessante personvernproblemstillinger.

Som ledd av utvikling av et helt nytt spesialemne JUS294-2-A Privacy and data Protection – GDPR og JUS295-2-A Legal Technology: Artificial Intelligence and Law koordinerer jeg samarbeidet med Media City Bergen, en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Jusstudenter som tar JUS294-2-A får en unik mulighet til å anvende kunnskap om personvern og kunstig intelligens på ekte prosjekter som utvikles på Media City Bergen.

Mitt siste prosjekt innenfor statsstøtteregelverket gjaldt anvendelsen av EU/EØS-statsstøtteregelverket på skatterettens område. I november 2019 arrangerte jeg en workshop i Norwegian House of Research and Innovation i Brussel. Følgende eksperter deltok i workshopen: Georg Børresen, Assistand director general, Norwegian tax authorities: The "arm's length principle" from the perspective of Tax law, Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Director of the Competition Law Forum & Senior Research Fellow in Competition Law, British Institute of International and Comparative law: The "arms's length principle" in State aid cases - The latest from the Court of Justice of the European Union, Joana Christina Pedroso, Doctoral student in Tax Law, University of Gothenburg: The "arm's length principle" from a pluralistic perspective of EU law, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at the University of Bergen: The selectivity condition in tax cases - where de we stand? Introductory remarks, The recent case law - (even) less clarity? Maarten Aalbers, PhD candidate, Leiden School of Law, Leiden University and Dr. Henrik Skar, Postdoctoral Research Fellow at University of Bergen, Christian Jordal, Deputy Director, State Aid Unit, EFTA Surceillance Authority: The Norwegian cash refund of the tax value of petrolium exploration costs - the question of selectivity in practice. New Recovery Notice - old problems (with national legislation)?, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at University of Bergen schemes implemented under GBER, time limitations, etc. Les hele programmet her.

Utdanning:

2015 PhD, Tittel på doktoravhandling: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

2008 60 poengs masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (The Market Economy Investor Principle)

2007 Master of Arts ved Law and Administration Faculty, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (General principles in Polish general administrative procedure)

2007 erasmusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (to semestre)

2005 Master of Arts ved Instituttet for internasjonale relasjoner, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (Norway’s attitude towards the process of European integration and the European Union)

2005 Lærerutdanning i samfunnsvitenskap ved Det pedagogiske fakultet, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen

 

Praksis:

2009 Advokatfirmaet Schjødt DA, Brussel, juridisk rådgiver (1. mars - 30. september)

2008- 2009 EU-kommisjonen, Directorate General for Competition, State aid unit (1. oktober-28. februar), Blue Book trainee

 

Twitter