Hjem
Malgorzata Agnieszka Cyndeckas bilde
Foto:
Eirik Holmøyvik

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD
 • E-postMalgorzata.Cyndecka@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 41+47 911 01 024
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtesplass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  BECCLE
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

I min forskning fokuserer jeg på EU/EØS-regler om statsstøtte og personvern/GDPR

Statsstøtteregelverket utgjør en stadig viktigere del av EU/EØS-regelverket. Reglene sørger for at alle markedsaktører i det indre marked får konkurrere på like vilkår. Samtidig gir regelverket et stort rom til å støtte «policy objectives» som forskning, regional utvikling, miljøvern eller energiomstilling. I mars 2020 har reglene om statsstøtte blitt enda mer aktuelt i forbindelse med de økonomiske konsekvensene av COVID-19. Flere av de nylig vedtatte krisepakkene i respons til koronavirusutbruddet som tildeles næringslivet i hele EU/EØS utgjør statsstøtte som må godkjennes av enten EU-kommisjonen eller EFTA Surveillance Authority (ESA).

I 2016 vant min doktoravhandling om det markedsøkonomiske investorprinsippet ("The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle" en internasjonal pris for beste doktoravhandling innenfor statsstøtterett som ble skrevet i perioden 2012-2016.

Siden 2019 har jeg vært Associate Editor i European State Aid Law Quarterly, Lexxion, det største juridiske tidsskriftet som fokuserer på EU/EØS-regler om statsstøtte.

Akkurat nå jobber med et særlig aktuelt spørsmål om relasjonen mellom statsstøttereglene og skatterett. Se gjerne den første workshopen som ble finansiert av UiBs SPIRE-midler.

Personvern og anvendelsen av GDPR har blitt veldig aktuelle i de siste årene. Spørsmål om våre personopplysninger er behandlet på lovlig vis er stilt hver eneste dag, noe som er en konsekvens av digitaliseringen av vårt liv. Nå for tiden jobber jeg med COVID-19- mobilapper, anonymisering av personopplysninger og det reviderte betalingstjenestedirektivet.

I sommer 2020 ble jeg invitert til å bli med i UiBs Pandemisenter som personver/GDPR-ekspert.

Fra januar 2021 er jeg medlem av UiBs tverrfaglige arbeidsgruppe – digital grunnkompetanse for UiB-studenter som ledes av prof. Barbara Wasson, leder for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved UiB. Arbeidsgruppen skal komme med anbefalinger om innhold og form av opplæring som skal tilbys til alle UiB studenter. Digital kildekritikk, digital sikkerhet, etikk og demokrati i et digitalt samfunn og aspekter knyttet til personvern er elementer som skal inngå i dette tilbudet. Mitt ansvar omfatter aspekter knyttet til personvern/GDPR. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 1. april.

Siden høst 2019 har jeg vært medlem av Akademiet for Yngre Forskere (AYF), siden høst 2020 varamedlem av Styret til AYF og medlem av Letten Prize-kommiteen.

Utvalgte:

Analysis: “Under Article 258 TFEU the burden of proof rests with the Commission, which may not rely on any presumption”, EULawLive, 15. januar 2021.

NRK Beta: Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne, 3. desember 2020.

Reagerer på Bergens nye korona­forskrift: – Hundre prosent sikkert at persondata kommer på avveie. Eksperter på datasikkerhet og personvern kritiserer koronaregler, Bergens Tidende, 29. oktober 2020

Analysis: “Clarifications on the Member States’ freedom to determine public policy objectives under Article 107(3)(c) TFEU” at EULawLIVE, 23. september 2020

"A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR" - a contribution on EFTA-Studies.org, 5. september 2020

Aftenposten - Kort sagt: Statlig propaganda i Polen, 8. september 2020

Debatt: – IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern. Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater. Bergens Tidende 17. juli 2020

Invitert til å delta i en a podcast "Misjon Vestlandet", PwC Bergen, for å drøfte koronakrisen, og for å se på om statens tiltak vil redde oss, eller om det vil slå feil.

Analyse “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” EULawLive, 4. mars 2020

Bokanmeldelse "Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward", F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.), EULawLive

Som medlem av Akademiet for Yngre Forskere AYF - "Ta forskernes mentale helse på alvor", Forskerforum.no 24. april 2020

Intervjuet i forbindelse med en avisartikkel: "Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøtte"Sukkeravgiften ville møtt veggen i statsstøttereglene - kronikk i Dagens Næringsliv av 20. juni 2018 https://www.dn.no/meninger/2018/06/20/2045/Innlegg/slumpavgift-blir-stat...

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet? Intervjuet i forskning.no i kjølvannet av overlevering av rapport "På like vilkår" https://forskning.no/2018/02/juss-nar-staten-skal-leke-butikk/produsert-...

Amazon og Apples skatteregning i EU Dagens Næringsliv, 2017-11-08

Innovasjon Norge må forklare seg Bergens Tidende, 2017-10-11

Like vilkår - men likere for noen Dagens Næringsliv, 2017-04-25

EU/EEA state aid law and the energy sector , Energy Lab, 2017-03-28

Kan være både tillatt og fornuftig Dagens Næringsliv, 2016-08-15

Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens Næringsliv, 2016-07-19

Veiledning av masterstudenter: EU/EØS-regler om statsstøtte, personvern, personopplysningsloven, GDPR (på norsk og engelsk)

Fagansvar for masterstudenter i EU/EØS-rettsgruppen

Undervisning:

JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law - course supervisor

JUS294-2-A Privacy and Data protection - GDPR - course supervisor

JUS295-2-A Legal Technology: Artificial Intelligence and Law

JUS287-2-A EU/EEA Commercial Law

JUS121 NIRI Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS111 Forvaltningsrett I

JUS123 Forvaltningsrett II

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Review of EU Case Law on State Aid – 2019. European State Aid Law Quarterly. 468-514.
 • 2020. EEA Law and the Climate Change. The Case of Norway. Polish Review of International and European Law. 107-126.
 • 2019. ‘Reversed’, ‘Excessive’ or Misconstrued? The Controversy About the Burden of Proof in MEOP Cases. European State Aid Law Quarterly. 157-168.
 • 2019. The MEOP in the Larko Case · Case T-423/14 Larko Geniki . European State Aid Law Quarterly. 180-185.
 • 2019. The 2019 ‘Fitness Check’ of State Aid Modernisation Reform of 2012—An Opportunity to Redefine and Reintroduce Sustainability into the EU/EEA State Aid Rules? The Example of the Transport Sector. Sustainability. 20 sider.
 • 2018. The MEOP in the FIH Case - Where Law and Economics Meet, but Law Prevails (C‑579/16 P Commission v FIH ∙ Annotation on the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 6 March 2018, in Case C‑579/16 P European Commission v FIH Holding and FIH Erhvervsbank (FIH)). European State Aid Law Quarterly. 546-552.
 • 2018. Price Increasing Tax Reductions for Electronic Newspapers. Implications for State Aid Policy. European State Aid Law Quarterly. 375-386.
 • 2018. Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond. European State Aid Law Quarterly. 192-203.
 • 2017. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons Learnt from the Financial Crisis. European State Aid Law Quarterly. 512-526.
 • 2017. FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission ∙ T‑386/14. Annotation on the Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 September 2016 in Case T‑386/14 FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission. European State Aid Law Quarterly. 86-92.
 • 2016. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Article that won European State Aid Quarterly PhD Award 2016. European State Aid Law Quarterly. 381-399.
 • 2015. The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP). Tidsskrift for Rettsvitenskap. 263-294.
 • 2013. O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France – obu dotyczących umorzenia wierzytelności podatkowej przez władze francuskie wobec Électricité de France (EDF). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 190-214.
Faglig foredrag
 • 2020. Personvern og GDPR.
 • 2020. EØS-regler om statsstøtte, like konkurransevilkår og gode formål.
 • 2018. EEA law and the climate change. Some thoughts from Norway .
 • 2017. «EØS-avtalens vilkår om at støtten må påvirke samhandelen mellom avtalepartene (samhandelskriteriet)».
 • 2017. «Etterlevelse av markedsaktørprinsippet (MEOP)».
 • 2017. Sole responsibility for a half-day seminar on the Market Economy Investor Principle (lecture, assignments).
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Brexit - possible consequences and impact on Scandinavia.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. The selectivity condition in tax cases - where do we stand?
 • 2019. The burden of proof and evidence required under the Market Economy Operator Principle - lessons learnt from recent case law.
 • 2019. The 2019 ‘Fitness check’ of State aid Modernisation reform of 2012 - an opportunity to redefine and reintroduce sustainability into EU/EEA State aid rules? .
 • 2019. State Aid at the Local Level - Norway.
 • 2019. Recovery of aid. Selected issues.
 • 2019. How to determine the creditworthiness of an SME?
 • 2019. EØS-regler om statsstøtte i universitets- og høyskolesektoren.
 • 2019. Could rules on State aid to promote risk finance investments also promote sustainable economic growth?
 • 2018. «Norske universiteter og høyskoler i lys av EU/EØS-regler om statsstøtte» - presentasjon i kjølvannet av Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, Jeløya, 14. januar 2018 og Rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» av 23. januar 2018 (Nærings- og fiskeridepartementet).
 • 2018. The Market Economy Operator Principle.
 • 2018. Personvern og menneskerettigheter.
 • 2018. Offentliga aktörers möjligheter och begränsningar att investera i egna bolag.
 • 2017. “EU/EEA state aid law and the energy sector”.
 • 2017. «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy” basert på en artikkel skrevet sammen med Tim Wyndham, NHH, som gjelder nullmoms på elektroniske aviser i Norge.
 • 2017. «Price increasing tax reductions for electronic newspapers: Implications for State aid policy”.
 • 2017. Startup seminar "Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector" Presentation of the project financed by the Finansmarkedsfondet Presentation of the postdoctoral project: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution» .
 • 2017. Presentasjon av postdok.-prosjektet på Stockholm School of Economics - Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector: the correct use of the Market Economy Operator Principle as part of the solution.
 • 2017. Presentasjon av postdoc.-prosjektet og statsstøtteregelverket for miljø og energitiltak på et seminar med representanter fra Utenriksdepartementet (rettsavdeling).
 • 2017. Fremleggelse av en artikkel: Once an Aid Recipient, Always an Aid Recipient? The Post-Crisis State Interventions in the Banking Sector and Beyond .
 • 2016. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle Lecture following receiving the price for the best PhD thesis in the period 2012-2016 - the European State Aid Law Quarterly PhD Award for the best PhD thesis in the field of EU/EEA State aid law .
 • 2016. Om anvendbarhet og anvendelse av markedaktørprinsippet.
 • 2016. Fremleggelse av en artikkel: «The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons learnt from the Financial Crisis».
 • 2016. BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.
 • 2013. The Applicability and Application of MEIP Senior manager Steffen Sühnel, PwC, Berlin: Applying the Private Investor Test in practice.
 • 2013. Presentation of the PhD thesis : The Market Economyc Investor principle and Article 345 TFEU".
 • 2012. The applicability of State aid rules to financing Health Care in the EU/EEA.
 • 2011. The Market Economy Investor Principle as a legal tool aimed at safeguarding the principle of equality of private and public undertakings under State aid rules.
 • 2010. "State Aid, cross-subsidising and tender bids from suppliers controlled by the public – a problem in regulated procurement? (cfr Dir 2004/18 Article 55)”.
 • 2010. "Article 345 TFEU - an exemption from competition rules? Chosen state aid related aspects of competition between public and private undertakings in the Internal Market" .
Leder
 • 2019. State Aid in the Form of Tax Exemptions – Some Thoughts from Norway. European State Aid Law Quarterly. 119-120.
Short communication
 • 2020. Analysis: “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” . EULawLive.
Anmeldelse
 • 2020. Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.) REVIEW BY Małgorzata Cyndecka. EULawLive.
Vitenskapelig monografi
 • 2016. "The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application", International Competition Law Series.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2021. Analysis: “Under Article 258 TFEU the burden of proof rests with the Commission, which may not rely on any presumption”. EULawLive.
 • 2020. Analysis: “Clarifications on the Member States’ freedom to determine public policy objectives under Article 107(3)(c) TFEU”. EULawLive.
 • 2020. A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR. EFTA-Studies.org.
Kronikk
 • 2020. Ta forskernes mentale helse på alvor. Forskerforum.no.
 • 2020. Kort sagt. statlig propaganda i Polen. Aftenposten.no.
 • 2020. Debatt: – IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater. Bergens Tidende.
 • 2020. Betaler du nok skatt, Apple? EU skal avgjøre om Apple har fått ulovlig statsstøttehttps://blogg.forskning.no/akademiet-for-yngre-forskere/betaler-du-nok-skatt-apple/1630916. www.forskning.no.
 • 2018. Slumpavgift blir stasstøtteproblem. Dagens næringsliv. 26-26.
 • 2017. «Innovasjon Norge må forklare seg». Bergens Tidende.
 • 2017. Amazon og Apples skatteregning i EU. Dagens næringsliv. 38-38.
 • 2016. “A controversial expansion of the MEIP in a financial crisis case – the GC’s judgment in Case T‑386/14 FIH of 15 September 2016 (under appeal)”. Kluwer Competition Law Blog.
 • 2016. Like vilkår - men likere for noen. Dagens næringsliv.
 • 2016. Kan være både tillatt og fornuftig. Dagens næringsliv. 31-31.
 • 2016. Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens næringsliv. 31-31.
 • 2016. Concurrences blog – innlegg: “The EU General Court hands down a controversial judgment expanding market economy investor principle in a financial crisis case (FIH Holding)” http://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/september-2016/the-french-supreme-court-holds-that-a-jurisdiction-or-arbitration-clause-cannot . e-Competitions Bulletin.
 • 2014. Gjestebloggpost: T-488/11 Sarc v. Kommisjonen - programvarelisensiering som statsstøtte. Immaterialrettstrollet.
Doktorgradsavhandling
 • 2015. The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle.
Intervju
 • 2020. Vi drøfter koronakrisen - om statens tiltak slår til, eller slår feilhttps://soundcloud.com/user-889453098-695484926/vi-drofter-koronakrisen-om-statens-tiltak-slar-til-eller-slar-feil.
 • 2020. Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne.
 • 2020. Reagerer på Bergens nye korona­forskrift: – Hundre prosent sikkert at persondata kommer på avveie. Eksperter på datasikkerhet og personvern kritiserer koronaregler.
 • 2020. Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøttehttps://fagbladet.no/nyheter/kommune-skal-lare-opp-privat-selskap-omstridt-kommunaltprivat-samarbeid-kan-vare-ulovlig-statsstotte-6.91.691903.6e243f1be6.
 • 2020. Dax18 Presidentvalg i Polen.
 • 2019. Bomprosjektene kunne spart flere hundre millioner i året.
 • 2018. Leterefusjonsordningen er trolig ulovlig Den norske leterefusjonsordningen utgjør en gyllen skattefordel, men kan bli gjenstand for gransking av Esa pga. mistanke om den i praksis er statsstøtte, som ikke er tillatt.
 • 2018. Har staten lov til å konkurrere på det private markedet?
 • 2017. Moods fekk fem millionar i risikolån – jussekspert er skeptisk til om det var lovleg https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-om-forklaring-pa-lan-til-moods-1.13728258.
 • 2016. Rydder opp i EUs regler for statsstøtte http://www.uib.no/aktuelt/100511/rydder-opp-i-eus-regler-statsst%C3%B8tte.
Programdeltagelse
 • 2020. Polen - Når rettsstaten svikter https://www.bergenglobal.no/events/polen-naar-rettsstaten-svikter/.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Om anvendelsen av EØS-regler om offentlig støtte i den norske universitets- og høyskolesektoren. 18 sider.
 • 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • 2018. Norway - National Report - XXVIII FIDE Congress. 17 sider.
 • 2018. Effectiveness and Application of EU and EEA Law in Polish Courts. 44 sider.
 • 2017. BP Chemicals: Lessons to Be Recalled in the Context of Applying the MEIP to Consecutive State Measures in the Financial Sector. 14 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2019. Review of EU Case Law on State Aid – 2018. 313-338.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning:

2015 PhD, Tittel på doktoravhandling: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

2008 60 poengs masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (The Market Economy Investor Principle)

2007 Master of Arts ved Law and Administration Faculty, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (General principles in Polish general administrative procedure)

2007 erasmusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (to semestre)

2005 Master of Arts ved Instituttet for internasjonale relasjoner, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (Norway’s attitude towards the process of European integration and the European Union)

2005 Lærerutdanning i samfunnsvitenskap ved Det pedagogiske fakultet, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen

 

Praksis:

2009 Advokatfirmaet Schjødt DA, Brussel, juridisk rådgiver (1. mars - 30. september)

2008- 2009 EU-kommisjonen, Directorate General for Competition, State aid unit (1. oktober-28. februar), Blue Book trainee

 

Jeg jobber med flere prosjekter som gjelder både personvern/GDPR og EU/EØS-regler om statsstøtte.

Når det gjelder personvern/GDPR, har jeg blitt invitert til å være med på en søknad om Senter for Fremragende Forskning (SFF) ENDO4P ledet av Det medisinske fakultet ved UiB. Målet med prosjektet er å bringe feltet endokrinologi fra tradisjonell sykdomsorientert diagnostikk og behandling til en ny æra med persontilpasset medisin, der fokuset er på prediksjon og forebygging av sykdom, individuell behandling og pasientdeltakelse. Prosjektet innebærer samling og behandling av stordata, noe som skaper både enorme muligheter og interessante personvernproblemstillinger.

Som ledd av utvikling av et helt nytt spesialemne JUS294-2-A Privacy and data Protection – GDPR og JUS295-2-A Legal Technology: Artificial Intelligence and Law er jeg med på å koordinere samarbeid med Media City Bergen, en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Jusstudenter vil få en unik mulighet til å anvende kunnskap om personvern og kunstig intelligens på ekte prosjekter som utvikles på Media City Bergen.

Når det gjelder EU/EØS-regler om statsstøtte, jobber jeg med blant annet med forholdet mellom EU/EØS-regler om statsstøtte og nasjonale skatteregler. En nyere utvikling i reglene om statsstøtte ser ut til å ha begrenset medlemstatens muligheter til å utforme egen skattepolitikk. Som medlem av EØS må Norge følge de samme reglene om statsstøtte, men noen små unntak.

Spørsmål som oppstår ved anvendelsen av EU/EØS-statsstøtteregelverket på skatterettens område er særlig aktuelle for tiden, bl.a. fordi EU-Kommisjonen har åpnet en rekke saker mot såkalte tax rulings som er gitt til store multinasjonale selskaper av blant Irland, Nederland og Luxembourg. De mest kjente sakene gjelder Apple, Starbucks og Fiat, men det er også andre pågående saker, som bl.a. gjelder Nike og Ikea. Temaer som er sentrale i tax rulings-sakene, er armlengdeprinsippet/transfer pricing, forhåndsavtaler og ikke minst EU-kommisjonens mulige intensjon om å gå langt i å harmonisere direkte skatter på dette område gjennom anvendelse av statsstøtteregelverket. Statsstøtte og skatter er et tema som klart hører til en større diskusjon om beskatning som foregår globalt samt stiller spørsmål om EU sin kompetanse.

Statsstøtte i form av skattelettelser eller skattefradrag er også veldig aktuell på grunn av sin tilknytning til det grønne skiftet. Flere tiltak som har som formal å bekjempe klimaendringer utgjør statsstøtte.

Gjennom workshoper og samarbeid med internasjonale eksperter innen både EU/EØS-rett og skatterett vil jeg bygge en solid samarbeidsplattform som vil kunne bidra til fremtidige internasjonale prosjekter. Prosjektet er finansiert av UiBs Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid, SPIRE. I november 2019 arrangerte jeg , Iden første workshopen i Norwegian House of Research and Innovation i Brussel. Følgende eksperter deltok i workshopen: Georg Børresen, Assistand director general, Norwegian tax authorities: The "arm's length principle" from the perspective of Tax law, Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Director of the Competition Law Forum & Senior Research Fellow in Competition Law, British Institute of International and Comparative law: The "arms's length principle" in State aid cases - The latest from the Court of Justice of the European Union, Joana Christina Pedroso, Doctoral student in Tax Law, University of Gothenburg: The "arm's length principle" from a pluralistic perspective of EU law, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at the University of Bergen: The selectivity condition in tax cases - where de we stand? Introductory remarks, The recent case law - (even) less clarity? Maarten Aalbers, PhD candidate, Leiden School of Law, Leiden University and Dr. Henrik Skar, Postdoctoral Research Fellow at University of Bergen, Christian Jordal, Deputy Director, State Aid Unit, EFTA Surceillance Authority: The Norwegian cash refund of the tax value of petrolium exploration costs - the question of selectivity in practice. New Recovery Notice - old problems (with national legislation)?, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at University of Bergen schemes implemented under GBER, time limitations, etc. Les hele programmet her.

Twitter