Kontakt

Tlf: 55 58 23 40

E-post: post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7

Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN

 

Spørsmål frå studentar

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Undervisninga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og instituttet er eit av dei mest internasjonale ved Universitetet i Bergen. Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. Studentar med utdanning frå IF endar opp i mange ulike yrke. Instituttet har eigne program for lærarutdanning og nettbasert vidareutdanning i utvalde fag. 

Arabisk     Engelsk     Fransk     Italiensk     Japansk     Kinesisk     Russisk     Spansk språk og latinamerikastudium     Tysk     Språk og interkulturell kommunikasjon     Lærarutdanning

Forskargrupper      Forskingsprosjekt   

 

Instituttet huser fleire store eksternfinansierte prosjekt, som for eksempel:

  • Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-Speaking Latin America (LIAS)  (NFR)
  • Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. (CONVAR) Diachronic studies of the evolution an early New English” (NFR)
  • Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations - LINGCLIM (NFR)
  • Poverty, Language and Media - The Cases of Argentina, Brazil, Columbia and Mexico (NFR)

 

Presentasjon av utvalgt forskningsprosjekt: LINGCLIM

Eit nettverk av internasjonale forskarar skal studere korleis språk og klimaforsking heng saman. Professor Kjersti Fløttum ved Institutt for framandspråk har fått støtte til det tverrfaglege prosjektet "Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations" (LINGCLIM).

Hypotesen i prosjektet er at ei språkleg framstilling påverkar korleis vi assosierer og aktiverer kunnskap og dermed påverkar kva konklusjonar vi trekkjer i ei sak. Ved hjelp av språkanalyse, spørjeundersøkingar og psykologiske eksperiment skal forskarane få meir kunnskap om fortolkinga av klimaendringar.

Tidsramma er 2013-2015, og budsjettet er totalt på om lag 12 millionar kroner. Andre deltakarar er professor Trine Dahl, frå NHH, og frå UiB – professor Gisela Böhm (psykologi), professor Helge Drange (geofysikk/Bjerknessenteret) og førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten (samanliknande politikk). I tillegg vil prosjektet samarbeide med ein norsk gjesteforskar, professor Marianne Ryghaug, NTNU (kulturstudium).