Hjem
Click

Institutt for pedagogikk

Kontakt

Telefon: + 47 93442570

E-post: post@psyip.uib.no   For studiespørsmål: studieveileder.psyfa@uib.no. Tlf: + 47 55582710

Instituttleder: Professor Rune Krumsvik

Stedfortreder: Førsteamanuensis Astrid Tolo

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gt. 13, Vektergården, 4. etg, 5015 BERGEN

 

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / studieveileder.psyfa@uib.no

Nyhet

Nasjonal satsing på læringsanalyse til UiB

Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Bergen (UiB) ca 25 mill. kroner fordelt over de neste fem årene for å etablere et fagmiljø for læringsanalyse.

Psykologi

Lærerne flykter fra skolen

Nær halvparten av nyansatte lærere slutter i løpet av de første fem årene. Nå vil en UiB-professor finne ut hvorfor.

Ny bok

Klasseledelse i den digitale skolen

Aktuell bok av Rune Johan Krumsvik ved Institutt for pedagogikk: Klasseledelse i den digitale skolen.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk har følgende fagmiljø: universitetspedagogikk, utdanningsvitenskap og lærerutdanning. Ved IPED er det tre forskningsgrupper: Digitale læringsfellessap, Kunnskap, utdanning og demokrati og Undervisningsprofesjonalitet og pedagikk. Øverste organet ved instituttet er instituttrådet. Her er alle fagmiljøene, administrasjonen og studenter representert.