Hjem
Click

Institutt for pedagogikk

Kontakt

Telefon: + 47 93442570

E-post: post@psyip.uib.no   For studiespørsmål: studieveileder.psyfa@uib.no. Tlf: + 47 55582710

Instituttleder: Professor Rune Krumsvik

Stedfortreder: Førsteamanuensis Dag Roness

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gt. 13, Vektergården, 4. etg, 5015 BERGEN

 

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / studieveileder.psyfa@uib.no

Ny bok ved IPED

Å forske på egen praksis

I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.

Nyhet

Ny bok om Interkulturell pedagogikk

UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget

Nyhet

Utnemnt som medlem av Editorial Board i British Journal of Educational Technology

Professor Rune Johan Krumsvik har blitt utnemnt som medlem av Editorial Board i British Journal of Educational Technology (BJET)

Nasjonal forskarskule for utdanningsforsking

Sluttkonferanse for forskarskulen NATED

Den 8. september vart det arrangert ein sluttkonferanse for den nasjonale forskarskulen NATED (National Graduate School in Educational Research). Konferansen vart halde ved Universitetet i Oslo, og hadde 65 deltakarar.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk har følgende fagmiljø: universitetspedagogikk, utdanningsvitenskap, spesialpedagogikk og lærerutdanning. Ved IPED er det tre forskningsgrupper: Digitale læringsfellesskap, Kunnskap, utdanning og demokrati og Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk. Øverste organet ved instituttet er instituttrådet. Her er alle fagmiljøene, administrasjonen og studenter representert.