Hjem
Click

Institutt for pedagogikk

Kontakt

Telefon: + 47 93442570

E-post: post@psyip.uib.no   For studiespørsmål: studieveileder.psyfa@uib.no. Tlf: + 47 55582710

Instituttleder: Professor Rune Krumsvik

Stedfortreder: Førsteamanuensis Astrid Tolo

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gt. 13, Vektergården, 4. etg, 5015 BERGEN

 

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / studieveileder.psyfa@uib.no

Nytt studieprogram

Nytt bachelorprogram i spesialpedagogikk

Høsten 2016 starter det nye bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Søknadsfristen er 15. april.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk har følgende fagmiljø: universitetspedagogikk, utdanningsvitenskap og lærerutdanning. Ved IPED er det tre forskningsgrupper: Digitale læringsfellesskap, Kunnskap, utdanning og demokrati og Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk. Øverste organet ved instituttet er instituttrådet. Her er alle fagmiljøene, administrasjonen og studenter representert.