Hjem
Click

Institutt for samfunnspsykologi

Kontakt

Instituttleder: Norman Anderssen
Stedfortreder: Nora Wiium
Administrasjonssjef: Anlaug Lid

Postadresse:
Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse:
Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

Studieprogrammer

Utdanning

Studentaktiv forskning i praksis

På bachelorprogrammet i generell psykologi gjennomfører alle studentene et mini-forskningsprosjekt med veiledning fra forskningsgruppene. Mot slutten av semesteret arrangeres det en vitenskapelig konferanse der studentene presenterer prosjektene sine.

UNIVERSITETSLIV

Når millioner med forskningen

Forsker Cecilie Schou Andreassens forskning på avhengighet er lest av millioner. Nå får hun Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

Nyhet

Milliondryss gjennom Akademiaavtalen

Fire nye prosjekter og tre professor og førsteamanuensis II-er stillinger blir finansiert via Akademiaavtalen mellom UiB og Statoil i 2016.

Forskingsstøtte

Toppforskmiddel til åtte prosjekt ved Universitetet i Bergen

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.

Forsking

Forunderleg forsking: Kan det vere nødvendig å vere så sint?

Nokon ser raudt, nokon daskar neven i bordet så koppane flyg, nokon slår, nokon bannar og nokon latar som ingenting. Kvifor vert vi sinte?

Instituttet har ansvar for masterprogrammet i psykologi, bachelor- og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet i psykologi.

Pågående forskningsprosjekter omfatter både basal og anvendt psykologisk forskning, og spenner fra studier av personlighet og kognisjon til studier av mennesker i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger.