Kontakt


Instituttleder: Norman Anderssen

Stedfortreder: Anita Lill Hansen

Administrasjonssjef: Ida Lundberg Samuelsen

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 31 90

E-post: post@psysp.uib.no

Studieprogrammer

Årsstudium i psykologi                                                          Masterprogram i psykologi              

Bachelorprogram i generell psykologi                                     Profesjonsstudiet i psykologi  

Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi     

Instituttet har ansvar for masterprogrammet i psykologi, bachelor- og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet i psykologi.

Pågående forskningsprosjekter omfatter både basal og anvendt psykologisk forskning, og spenner fra studier av personlighet og kognisjon til studier av mennesker i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger.