Hjem
Click

Institutt for samfunnspsykologi

Kontakt

Instituttleder: Norman Anderssen
Stedfortreder: Nora Wiium
Administrasjonssjef: Anlaug Lid

Postadresse:
Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse:
Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

Studieprogrammer

Forskning | Psykologi

Sykepleiere maktesløse mot mobbing

Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.

FREMTIDENS FORSKERE

Kombinerer psykologi og antropologi

Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.

Papirløse pasienter

Diskriminerende helseomsorg

Innvandringspolitikk går foran god helseomsorg i dagens Norge

Norske stereotypier

Norske stereotypier

Ikke alle regnes som en del av et større «vi» når nordmenn rangerer sosiale gruppers stereotypiske trekk.

Bokutgivelse

The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology

The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology - David L. Sam and John W. Berry, 2nd edition, 2016

Instituttet har ansvar for masterprogrammet i psykologi, bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet i psykologi.

Pågående forskningsprosjekter omfatter både basal og anvendt psykologisk forskning, og spenner fra studier av personlighet og kognisjon til studier av mennesker i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger.