Hjem
Click

Det juridiske fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det juridiske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det juridiske fakultet.

Det juridiske fakultet har vedtatt en rekke reglementer og retningslinjer om studier. De viktigste for deg som student er:

Studieplan for integrert masterprogram i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen

Studieplanen angir studiets innhald, læringsmål og læringsmetoder.

Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Regelverket gjelder for alle studier og eksamener ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Retningsliner for utforming av prøvar i jusstudiet

Om utforming av oppgåver og eksamenar som er med i grunnlaget for karaktersetjinga.

Retningslinjer for utrekning av obligatorisk deltaking

Retningslinjer for utrekning av obligatorisk deltaking, jf. § 2-4 nr 3 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet

Utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d ved Universitetet i Bergen

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophie doctor (ph.d) ved Universitetet i Bergen § 5-1

Utfyllande reglar om rettleiing og vurdering - masteroppgåver

Studentane har rett og plikt til rettleiing i samsvar med studieplanen.

Retningslinjer for valg og godkjenning av eksterne hjelpelærere og sensorer

Valg og godkjenning av eksterne hjelpelærere og sensorer ved Det juridiske fakultet.

Retningsliner for karakterfastsetjing

Retningsliner for karakterfastsetjing i integrert masterprogram i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet.

Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist.

Instruks for studentrepresentanter i eksamenslokalene

Instruks for studentrepresentanter ved eksamener i masterprogrammet i rettsvitenskap.

Lesesalsreglement for Det juridiske fakultet

Reglementet gjelder for alle lesesalene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Instruks om oppgåvegjeving og sensur

Instruks om oppgåvegjeving og sensur for integrert masterprogram i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen.

Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap

Reglementet gjelder opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Masteroppgave

Instruks for veiledning og sensur på JUS399 masteroppgave

Instruks for veiledere og sensorerer ved Det juridiske fakultet. Karakterbeskrivelser for sensur av masteroppgaver.