Hjem

Klinisk institutt 2

Klinisk Institutt 2 - kunnskap for livet

Klinisk institutt 2 (K2) har som oppgave å drive medisinsk forskning, veiledning og undervisning på høyt internasjonalt nivå for å oppnå fakultetets visjon «ny kunnskap for bedre helse». Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen, mastergradutdanning og Phd-utdanning innen medisin og farmasi.

Klikk her for mer informasjon.

Studier ved Klinisk institutt 2 (K2)

Klinisk institutt 2 har ansvaret for 45 emner, hovedsakelig innenfor profesjonsstudiene i medisin og farmasi, men også for emner i profesjonsstudiet i odontologi og i tannpleierutdanningen, samt masteremner innen immunologi og virologi. Masteremnene er også åpne for masterstudenter på Det matematisk-naturvitenskapelige og Det psykologiske fakultet.  Les mer om emner som tilbys ved vårt institutt her.

NYHETER

Nær 21 millioner til kreftforskning ved Mohn Kreftforskningslaboritorium

Professor Per Eystein Lønning og seniorforsker Stian Knappskog er tildelt henholdsvis 12 og 8,95 millioner kroner fra Kreftforeningens utlysninger Krafttak mot kreft og Rosa sløyfe. Mandag 6. november var det høytidelig utdeling med overlevering av plakett som markerer støtten.

Prisutdeling

Prisdryss for diabetesforskning

Professor Pål Njølstad har på kort tid fått to priser, sist "Diabetesforbundets forskningspris" for sitt banebrytende forskningsarbeid på diabetes type 1.

Nyhet

Sikrer bedre samarbeid om helseforskning

Forskningsenhet for helseundersøkelser gjør forskningssamarbeid mellom næringen, helseinstitusjoner og universitetet enklere. Nå har de signert sin første samarbeidsavtale.

K. G JEBSEN-SENTER

UiB åpnet K. G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

John F. Kennedy hadde en slik sykdom. Nå skal K.G Jebsen senter for autoimmune sykdommer forske på lidelser som rammer stadig flere nordmenn.

Forskere med nytt gjennombrudd

Bedre behandling av brystkreft

VG skriver tirsdag 15. august om professor Per Eystein Lønning og forsker Stian Knappskog som har bidratt til å danne grunnlaget for det som i fremtiden kan kurere brystkreft-pasienter med spredning.

Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer nettverksmøter og PhD kurs for alle interesserte stipendiater. Deltakelse på forskerskolen er både faglig og sosialt nyttig. 

Klikk her for mer informasjon.

 

Bergen Research School in Inflammataion

Forskerskolen Bergen Research School in Inflammation arrangerer flere spennende kurs innenfor inflammasjon og immunologi for masterstudenter og stipendiater.

Klikk her for mer informasjon.

 

Kjernefasiliteter

Klinisk institutt 2 har tre kjernefasiliteter:

Genomics Core Facility (GCF)

Kjernefasilitet for metabolomikk

Kjernefasilitet for flowcytometri

Senter for farmasi

Senter for farmasi har det faglige ansvaret for undervisning på farmasistudiet. I tillegg driver senteret med forskning innenfor både utvikling av nye legemiddel og hvordan legemiddel kan brukes forsvarlig slik at nytten for samfunnet blir best mulig.

Klikk her for å lese om senteret.