Hjem

Det medisinske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet har tilhold i Armauer Hansens hus (4. etasje).

 

Stab

Staben har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for fakultetsstyret, koordinering av tilgjengelege areal og bygningsmasse ved fakultetet samt leiarstøtte. I tillegg har staben ansvar for intern og ekstern kommunikasjon samt formidling og profilering av den totale verksemda ved fakultetet. Her ligg også fakultetsekspedisjonen, som tek imot spørsmål på telefon og e-post frå både eksterne og interne brukarar av fakultetstenestene.

Se også:

 

Personalseksjon

  • Eli Selback (vikar)
    (Besøksadresse: Armauer Hansens Hus)

Rekrutteringsseksjonen

Rekrutteringsseksjonen skal finne dei beste folka til stillingane på fakultetet. Seksjonen samarbeider med institutta, og behandlar alle jobbsøknadar som kjem inn. Dei følgjer opp søkarane og deltek også på intervjua, dersom institutta har behov for assistanse.

Studieseksjon

Studieseksjonen - i samarbeid med studieadministrasjonen ved institutta - har ansvar for å følgje opp dei 1800 studentane ved fakultetet, frå første dag som student til vitnemålet ligg klart. Oppfølginga inkluderer studierettleiing, informasjon, saksbehandling av studiesaker og tilrettelegging for studentutveksling. Seksjonen driftar også informasjonssenteret for studentar.


I permisjon:

Forskningsseksjon

Økonomiseksjon

Økonomiseksjonen jobbar med økonomistyring - budsjettering, rapportering og prognosearbeid, samt analyser og utgreiingsoppgåver innan økonomifeltet. Seksjonen har ansvar for økonomi og innkjøp for fakultetsadministrasjonen. Økonomiseksjonen handterer også fakultetet sine fond og legatar.

 

Foto- og tegneseksjon

Se Foto- og tegneseksjonen sin nettside for informasjon om tjenester og priser.