Hjem

Siste meldinger fra IT-avdelingen

Generelt
Påsken 2018. Campusbussen går ikke i påskeuken og transportoppdrag blir ikke utført. Postlevering, begrenset åpningstid onsdag 28. mars. www.uib.no/foransatte/116158/påsken-2018-postlevering-buss-og-materiell
Ansattsider
3 dager siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Magnus Michelsen disputerer 23/2 med avhandlingen "Tarrying with Sexual Matters; Thinking Change from Lacan to Badiou". www.uib.no/nye-doktorgrader/114928/å-tenke-endring
Det humanistiske fakultet
1 måned siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Jutta Saima Schloon disputerer 23/2 med avhandlingen «Middelalderen anno 1900: Fortidsimaginasjoner i Stefan Georges poesi». www.uib.no/nye-doktorgrader/115080/middelalderen-anno-1900-fortidsimaginasjoner-i-stefan-georges-poesi
Det humanistiske fakultet
1 måned siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Álvaro Seiça disputerer 2/2. Avhandlingen hans er den første helhetlige fortellingen om historien til kinetisk poesi. www.uib.no/nye-doktorgrader/114452/kinetisk-poesi
Det humanistiske fakultet
1 måned siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Marianne F. Walderhaug disputerer 19/1 med en avhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. www.uib.no/nye-doktorgrader/113886/filosofiske-samtaler-med-innsatte-i-fengsel
Det humanistiske fakultet
2 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Vibeke Rønneberg disputerer 19/1. I avhandlingen utforsker hun årsaker til og konsekvenser av manglende skriveflyt på ordnivå www.uib.no/nye-doktorgrader/113875/årsaker-til-og-følger-av-manglende-skriveflyt-på-ordnivå
Det humanistiske fakultet
2 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Hilde Inntjore disputerer 12/1 Med avhandlingen: «Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500». www.uib.no/nye-doktorgrader/113680/kirkeorganisasjonen-i-stavanger-bispedømme-i-middelalderen
Det humanistiske fakultet
2 måneder siden
Generelt
UiBs elektroniske julekort er dessverre ikke tilgjengelig i år. Trykte julekort kan bestilles hos Kommunikasjonsavdelingen. https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=157
Ansattsider
3 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Kjetil Loftsgarden disputerer 1/12. Han har forska på marknadsplassar omkring Hardangervidda i vikingtid og mellomalder. www.uib.no/nye-doktorgrader/112290/marknadsplassar-omkring-hardangervidda-i-vikingtid-og-mellomalder
Det humanistiske fakultet
3 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Peter Forrás disputerer 17/11. Avhandlingen hans undersøker hvordan tidsoppfatninger uttrykkes i museer. www.uib.no/nye-doktorgrader/111897/mellom-fremskrittsoptimisme-og-fortidsromantikk-–-erfaring-av-tid-i-museer
Det humanistiske fakultet
4 måneder siden

Sider