Hjem

Siste meldinger fra IT-avdelingen

Generelt
NY DOKTORGRAD: Frode Molven disputerer for dr.philos.-graden 15/9. Avhandlingen hans formulerer en ny forståelse av hva historieskrivning er www.uib.no/nye-doktorgrader/110334/historieskrivningens-strev
Det humanistiske fakultet
1 uke siden
Generelt
Campusbussen stenger ned f.o.m. 18.09.2017 t.o.m. 22.09.2017 grunnet sykkel-VM i Bergen. www.uib.no/foransatte/110384/campusbussen-og-nedstengningstider-under-vm-på-sykkel-fom-18092017-tom-22092017
Ansattsider
1 uke siden
Generelt
Info om tider og øvrige nedstengningstider for post, transport og materiell under sykkel-VM i Bergen f.o.m. 18.09.2017 t.o.m. 22.09.2017 www.uib.no/foransatte/110379/tider-og-øvrige-nedstengningstider-under-vm-på-sykkel-fom-18092017-tom-22092017
Ansattsider
1 uke siden
Drift
Opptakstenesta for førelesingar, Videnotat, er attende i normal drift
IT-avdelingen
1 uke siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Helga Mannsåker disputerer 8/9. I avhandlinga rettar ho kritiske blikk på psykiatrien sin bruk av termen schizofreni. www.uib.no/nye-doktorgrader/110144/kritiske-blikk-på-psykiatrien-sin-bruk-av-termen-schizofreni
Det humanistiske fakultet
2 uker siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Vahram Ter-Matevosyan disputerer 8/9. Han har sett nærmere på ulike tolkninger av den kemalistiske ideologien i Tyrkia. www.uib.no/nye-doktorgrader/109382/soviet-union-and-kemalist-ideology-turkey
Det humanistiske fakultet
3 uker siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Vibeke Andrea Tellmann disputerer 1/9 med avhandlingen «Musikalitet i teorien. Om relasjoner mellom musikk og språk». www.uib.no/nye-doktorgrader/109732/om-relasjoner-mellom-musikk-og-språk
Det humanistiske fakultet
3 uker siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Pernille Fiskerstrand disputerer 25/8 med ei avhandling om møtet mellom ulike skrivekulturar i vidaregåande skule. www.uib.no/nye-doktorgrader/109730/tverrfagleg-skriveopplæring-felles-eller-parallelt-prosjekt
Det humanistiske fakultet
3 uker siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Håkon Reiersen disputerer 25. august. Han har i sin avhandling analysert vestnorske maktsenter i eldre jernalder. www.uib.no/nye-doktorgrader/109257/vestnorske-maktsenter-i-eldre-jernalder
Det humanistiske fakultet
3 uker siden
Drift
Opptakstenesta for førelesingar, Videnotat, har for tida problem som hindrar planlegging og publisering av opptak.Vi jobber med saken.
IT-avdelingen
1 måned siden

Sider