Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Organisasjon og ledelse

org_kart.jpg

UM organisasjonskart 2015
Nytt organisasjonskart gjeldende fra 1.1. 2015

Universitetsmuseet i Bergen har ansvaret for museumsvirksomheten ved Universitetet i Bergen.

Museet driver innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.

Som statlig universitetsmuseum har Universitetsmuseet i Bergen omfattende vitenskaplige samlinger, og muséet er et regionalt kompetanse- og formidlingssentrum.

Universitetsmuseet i Bergen har medarbeidere i to avdelinger, kulturhistorisk avdeling (antropologi, arkeologi, kunst- og kulturhistorie og Konserveringsseksjonen) og De naturhistoriske samlinger (botanikk, geologi og zoologi), samt en felles stab under direktøren med ansvar for administrasjon, IT-, foto- og publikumstjenester.

Til sammen er det omlag 100 årsverk ved museet.

 

Avdeling for naturhistorie >

Avdeling for kulturhistorie >

Avdeling for formidling >