Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Seksjonssjef i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Asgeir Fløtre har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap, og fullførte graden sin i 1997. Til dagen jobber han som seksjonssjef i Difi.

Hovedinnhold

Å forstå forholdet mellom politikk og administrasjon er helt avgjørende for å gi relevante råd til departementene

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er leder for 19 svært kompetente medarbeidere i avdeling for ledelse og organisering. Vi gjennomfører relevante analyser om tilstand, utvikling og endringsbehov i norsk forvaltning. Som leder planlegger jeg hvilke analyser vi skal gjennomføre, sørger for ressurser og at arbeidet vårt holder tilstrekkelig kvalitet. En stor del av jobben er å være fag- og personalleder for de ansatte. Jeg har også mye kontakt med forvaltningen, særlig departementer for å gi råd og støtte til deres arbeid med å utvikle egen forvaltning.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det er stort trykk på omstilling og effektivisering i norsk forvaltning nå. Difi er en sentral aktør i dette arbeidet. Jeg opplever at alt vi jobber med har stor betydning for det norske samfunnet. I år har vi jobbet med kommunereformen, transportreformen, helseforetaksreformen og vi gjennomfører en følgeevaluering av politireformen. Tidstyver og innovasjon i offentlig sektor er nye områder for oss. Disse områdene handler om hvordan vi kan bygge en kultur for kontinuerlig forbedring og innovasjon. Hva virker best: Omfattende strukturreformer eller kontinuerlig forbedringsarbeid? Det er ikke alltid lett å vite hva som skal til for å omstille forvaltningen - det er ingen opplagte svar. Dette gjør det krevende, men også veldig spennende!

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Utdanningen gjør det lettere å forstå forvaltningspolitikken. Å forstå forholdet mellom politikk og administrasjon er helt avgjørende for å gi relevante råd til departementene. For eksempel vurderer vi tilknytningsformer, dvs om en offentlig aktivitet bør organiseres i et selskap eller i et forvaltningsorgan. Disse spørsmålene går rett i kjernen av helseforetaksreformen og transportreformen. Ellers må jeg prøve å holde meg oppdatert både på fag og metode for i det hele tatt å stå som ansvarlig leder for dette området. Heldigvis er det mange rundt meg som jeg kan støtte meg til.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Jeg visste ikke hva jeg skulle bli da jeg begynte på universitetet. Jeg var ganske interessert i samfunnsspørsmål og admorg virket relevant. Den store interessen ble vekket på grunnfaget og da var det bare å kjøre på!

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Studietiden ved UiB var storveis! Universitetet ligger samlet og sentralt i byen og det tror jeg betyr mye for trivselen. Veldig mange fra hjemstedet mitt studerte i Bergen og vennekretsen ble større. Vi ble etter hvert en stor gjeng som fortsatt holder sammen, selv om vi bor på mange forskjellige steder i dag.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Jeg var nok en veldig strukturert type og fikk det til å gå på skinner. Jeg skulle gjerne supplert med studier i utlandet, men kom ikke ut av mitt eget opptråkkede spor. På den tiden var det ikke like stor oppmerksomhet på ferdigheter som språk, kultur og teknologi som vi har i dag. I arbeidslivet ser jeg hvor viktig det er med gode ferdigheter, ikke minst å kunne samarbeide med mange forskjellige mennesker og uttrykke seg godt.
Hvis jeg skulle gi et tips til nye studenter: Vær nysgjerrig!