Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Førstekonsulent : Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet

Carina Lillestøl fullførte sin mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2016. Nå jobber hun i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidsplassen preges av engasjerte kolleger, høyt tempo og høy kvalitet på alt arbeidet som utføres.

Hovedinnhold

Kunnskapen om prosesser i forvaltningen, organiseringen av statsapparatet og evnen til å analysere og håndtere store mengder informasjon har gitt meg fordeler som nyutdannet og nyansatt.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Jeg jobber i direktoratets Oppvekstavdeling, i Voldsseksjonen, med familie- og oppvekstpolitikk. I seksjonen jobber jeg som faglig rådgiver/veileder for kommuner som får tilskudd til å utvikle modeller for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Jeg jobber også med å utarbeide en strategi som inngår i regjeringens brede satsing på tidlig innsats, samt jobber jeg med internasjonal adopsjon, foreldrestøtte og kommunalt-statlig samarbeid.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er at arbeidsdagen er svært variert og at arbeidet som utføres i direktoratet oppleves som givende og viktig. Jeg får jobbe på spennende prosjekter, skrive på store utredninger/rapporter, og jeg får møte mange svært dyktige mennesker. Arbeidsplassen preges av engasjerte kolleger, høyt tempo og høy kvalitet på alt arbeid som utføres. Det er også sistnevnte som er mest utfordrende og krevende, men som også er noe av det gøyeste med jobben. Jeg er heldig som får jobbe med noe jeg liker, og jeg lærer noe nytt hver dag.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Mastergraden i Admorg dannet et viktig kunnskapsgrunnlag for meg som jeg har kontinuerlig nytte av i jobbhverdagen. Kunnskapen jeg tok med meg inn i jobben, som for eksempel kunnskap om prosesser i forvaltningen, organiseringen av statsapparatet og evnen til å analysere og håndtere store mengder informasjon har gitt meg fordeler som nyutdannet og nyansatt. Jeg studerte samfunnssikkerhet og krisehåndtering i mitt masterprosjekt – noe som ikke har direkte relevans for fagfeltet jeg nå jobber innenfor. Jeg opplever likevel at de aspektene jeg fokuserte på i masteroppgaven, som samordning, læring og endring i sentralforvaltningen, i aller høyeste grad er overførbart og relaterer seg til arbeidet jeg gjør i dag.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Jeg valgte Admorg fordi jeg antok at det ville passe meg, blant annet pga. min interesse for samfunnsspørsmål. Det var imidlertid først når jeg skrev en selvstendig bacheloroppgave at jeg virkelig fattet interesse for faget og valgte å gå videre med en mastergrad. Å ta mastergrad i Admorg er utrolig spennende. Jeg satt stor pris på å få muligheten til å fordype meg i et spesifikt tema over en periode på 1 og 1/2 år.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det beste ved studietiden ved UiB var alle de gode vennskapene som oppstår når en studerer, og ikke minst har den lærende prosessen ved universitetet vært spennende. Instituttet for Admorg er et lite institutt, noe som skaper et unikt miljø og et nært forhold mellom studenter, stipendiater og professorer. Jeg fikk også muligheten til å tilbringe ett år i Australia på utveksling, gjennom de 60 frie studiepoengene integrert i Admorg-graden, som i seg selv har vært en god investering.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

At det tar tid å finne gode studieteknikker og å se sammenhengene i faget. Det er også ofte ikke gitt hvor en skal jobbe og hva en skal jobbe med etter endt utdannelse, så vær åpen og ta de mulighetene og utfordringene som viser seg. Generelt - utnytt og nyt studietiden og alt den innebærer!