Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyhet

Prestisjepris til UiB-historiker

Professor Harm G. Schröter hedret for godt internasjonalt samarbeid.

Harm Schrøter, historiker
Schröter takker for prisen under kongressmiddagen i Wien.
Foto/ill.:
EBHA

Hovedinnhold

Det var under den 21. årlige kongressen for den europeiske organisasjonen for bedriftshistorie, som ble avholdt i Wien i slutten av august, at UiB-historikeren mottok den såkalte Alice Teichova-prisen. 

Schröter var selv arrangementansvarlig da Universitetet i Bergen (UiB) var vertskap for samme kongress i fjor.

Betyr mye

Schröter, som har vært ansatt som professor ved UiB siden 1998, setter stor pris på utmerkelsen.  

– Prisen betyr mye for meg, da jeg gjennom mange år har jobbet med internasjonalt nettverksarbeid. Publisering og undervisning blir belønnet med poeng, penger og rangering i siteringsindekser, mens arbeid med internasjonale nettverk vanligvis ikke er like synlig, sier professoren og legger til:

– Men uten dette får vi lite eller ingen utveksling og stimulans.

Internasjonalt samarbeid

Vinneren av Alice Teichova-prisen blir anerkjent for sitt arbeid med å praktisere og promotere godt internasjonalt forskningssamarbeid.

Opphavskvinnen til prisen, Alice Teichova, døde i 2015, 94 år gammel. Den østerriskfødte akademikeren blir av mange ansett som en av de ledende europeiske økonomihistorikerne i etterkrigstiden.

– Prisen bærer hennes navn fordi hun var en nettverker av rang. Hun løftet frem kolleger og var en viktig støttespiller for mange bedriftshistorikere, forklarer UiB-professoren.

Schröter var selv president i European Business History Association (EBHA) i perioden 2011-2013. EBHA arrangerer de årlige kongressene for bedriftshistorie sammen med ulike vertsinstitusjoner.

– Årets kongress i Wien var en stor suksess, hvor vi fra historiefaget ved UiB stilte med to representanter. Både jeg og stipendiat Kristine Sævold, som forsker på skatteparadiser, holdt innlegg, avslutter historieprofessoren.