Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Studietilbud våren 2021

Oppdag romerske byer!

Våren 2021 byr på flere nye undervisningstema ved AHKR. Blant annet innen byarkeologi og romerske byer.

Romersk by
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Har du noen gang lurt på hvordan det var å leve i en romersk by? Eller hvordan arkeologer undersøker og tolker levninger av antikke byer?

Emnet ARK212 tilbyr våren 2021 et nytt tema: The Archaeology of the Urban Built Environment in the Roman World. Her handler det om byarkeologi, en dynamisk og spennende retning innen arkeologifaget. Temaet er relevant for alle som studerer byliv – uansett fag, sted eller periode. En internasjonal ekspertgruppe vil undervise i de nyeste metodene og teoriene innen romersk byarkeologi. Tilbudet er nettbasert, og undervisningen skjer på engelsk.

Byen Roma var en millionby allerede for to tusen år siden, hvilket krevde helt nye løsninger i arkitektur og byplanlegging i form av f.eks. høyblokker i betong, trafikkregulering, og et komplekst forsyningssystem som førte til utviklingen av Ostia, en ny havneby.

Romerriket strakte seg fra Skottland til Irak, og bysamfunnene var mange og svært varierte. Temaet kommer derfor ikke bare til å se på det romerske Italia, men vil også ta for seg eksempler fra Midtøsten og Romania.

I Midtøsten ligger noen av verdens eldste byer, grunnlagt tusenvis av år før romerne kom. Hvordan ble bylivet der påvirket av den romerske dominansen?

Romania var det siste området i Europa som romerne erobret, og det første de ga opp. Hvordan foregikk utviklingen av de byene som romerne grunnla her, i denne relativt korte perioden?

Studentene på emnet vil lære om hvordan gjenstående bygninger, antikke tekster, inskripsjoner og kunst kan gi kunnskap om dagliglivet i romerske byer. For å få en dypere forståelse for romersk urbanisme vil emnet også se på likheter og forskjeller i forhold til byer fra andre tider og kulturer - også vår egen tid.